บทความ

คอมแพคท์ เบรค ประกาศเจตนารมณ์ต้านค้ามนุษย์ และแรงงานเด็กผิด กม.


IMG_1772

เกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรค คอมแพคท์ ให้การต้อนรับ ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานและกระบวนการผลิตผ้าเบรครถยนต์ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านต่างๆ พร้อมหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและแนวทางดำเนินการ ในการนี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด โดย เกษม อิสระพิทักษ์กุล ยังร่วมลงนามประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบกิจการ ก่อนที่จะนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตก้ามเบรค และศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรค เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ. เพชรบุรี

IMG_1745

ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โดยในส่วนของ “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560” มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิต การบริหาร การตลาด การสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสถานประกอบกิจการได้มีโอกาสประกาศเจตจำนงแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ถือเป็น 1 ใน 8 สถานประกอบกิจการหลักในการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนใน จ. เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นรายได้ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lHlJg
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th