ธุรกิจ

คอมแพคท์ เบรค ประกาศเจตนารมณ์ต้านค้ามนุษย์ และแรงงานเด็กผิด กม.


IMG_1772

เกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรค คอมแพคท์ ให้การต้อนรับ ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานและกระบวนการผลิตผ้าเบรครถยนต์ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านต่างๆ พร้อมหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและแนวทางดำเนินการ ในการนี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด โดย เกษม อิสระพิทักษ์กุล ยังร่วมลงนามประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบกิจการ ก่อนที่จะนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตก้ามเบรค และศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรค เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ. เพชรบุรี

IMG_1745

ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โดยในส่วนของ “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560” มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิต การบริหาร การตลาด การสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสถานประกอบกิจการได้มีโอกาสประกาศเจตจำนงแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ถือเป็น 1 ใน 8 สถานประกอบกิจการหลักในการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนใน จ. เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นรายได้ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lHlJg
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ