ธุรกิจ

รถยนต์เดือนพฤษภาคม ยังไม่สดใส


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % รถเพื่อการพาณิชย์ 40,271 คัน ลดลง 1.7 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,317 คัน ลดลง 3.7 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าจองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทยอยได้รับรถเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนสูง ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีการปรับตัวลดลงและทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

จากปริมาณยอดขายโดยรวมของเดือนพฤษภาคม 2560 มีการขายทั้งสิ้น 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6 % โตโยตา มียอดขายอันดับ 1 รวทั้งสิ้น 17,926 คัน ลดลง 19.6 % ส่วนแบ่งตลาด 27.0 % อันดับ 2 อีซูซุ 12,156 คัน ลดลง 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 18.3 % และ อันดับ 3 ฮอนดา 10,011 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 % ส่วนแบ่งตลาด 15.1 % แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % อันดับ 1 ฮอนดา 7,088 คัน ลดลง 1.2 % ส่วนแบ่งตลาด 27.1 % อันดับ 2 โตโยตา 6,923 คัน ลดลง 22.2 % ส่วนแบ่งตลาด 26.5 % และ อันดับ3 มาซดา 2,960 คัน เพิ่มขึ้น 32.7 % ส่วนแบ่งตลาด 11.3 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 32,317 คัน ลดลง 3.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 11,064 คัน ลดลง 5.0 % ส่วนแบ่งตลาด 34.2 % อันดับ 2 โตโยตา 10,400 คัน ลดลง 19.0 % ส่วนแบ่งตลาด 32.2 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 3,946 คัน เพิ่มขึ้น 44.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.2 % รถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน 4,629 คัน โตโยตา 1,548 คัน – มิตซูบิชิ 1,239 คัน – อีซูซุ 1,153 คัน – ฟอร์ด 614 คัน – เชฟโรเลต์ 75 คัน

สำหรับตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,688 คัน ลดลง 4.2 % อันดับ 1 อีซูซุ 9,911 คัน ลดลง 6.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.8 % อันดับ 2 โตโยตา 8,852 คัน ลดลง 19.6 % ส่วนแบ่งตลาด 32.0 % และอันดับ 3 ฟอร์ด 3,332 คัน เพิ่มขึ้น 46.2 % ส่วนแบ่งตลาด 12.0 % และ ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,271 คัน ลดลง 1.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 12,156 คัน ลดลง 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 % อันดับ 2 โตโยตา 11,003 คัน ลดลง 18.0 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % และอันดับ 3 ฟอร์ด 4,187 คัน เพิ่มขึ้น 44.0 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ส่วนยอดขายสะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.3 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และสภาพเศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายน แนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้รับผลบวกจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากความกังวลต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ เป็นปัจจัยที่ทำให้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

จากสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–พฤษภาคม 2560 มีปริมาณทั้งสิ้น 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4 % แบ่งเป็น อันดับ 1 โตโยตา 94,529 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.8 % อันดับ 2 อีซูซุ 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 % ส่วนแบ่งตลาด 19.4 % และอันดับ 3 ฮอนดา 48,550 คัน เพิ่มขึ้น 10.5 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 132,056 คัน เพิ่มขึ้น 27.3 % อันดับ 1 โตโยตา 37,703 คัน เพิ่มขึ้น 35.4 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 % อันดับ 2 ฮอนดา 36,962 คัน เพิ่มขึ้น 18.2 % ส่วนแบ่งตลาด 28.0 % และ อันดับที่ 3 มาซดา 14,010 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 10.6 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 169,975 คัน เพิ่มขึ้น 5.9 % อันดับ 1 อีซูซุ 60,389 คัน เพิ่มขึ้น 8.3 % ส่วนแบ่งตลาด 35.5 % อันดับ 2 โตโยตา 53,293 คัน ลดลง 6.2 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 19,745 คัน เพิ่มขึ้น 49.4 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 % รถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 23,700 คัน โตโยตา 9,190 คัน – มิตซูบิชิ 6,065 คัน – อีซูซุ 5,135 คัน – ฟอร์ด 2,857 คัน – เชฟโรเลต์ 453 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 146,275 คัน เพิ่มขึ้น 9.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 55,254 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 37.8 % อันดับ 2 โตโยตา 44,103 คัน ลดลง 0.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 16,888 คัน เพิ่มขึ้น 53.3 % ส่วนแบ่งตลาด 11.5 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 208,123 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 % ส่วนแบ่งตลาด 31.7 % อันดับ 2 โตโยตา 56,826 คัน ลดลง 5.1 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 20,715 คัน เพิ่มขึ้น 49.1 % ส่วนแบ่งตลาด 10.0 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพบริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nzJQ0
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน