บทความ

รถยนต์เดือนพฤษภาคม ยังไม่สดใส


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % รถเพื่อการพาณิชย์ 40,271 คัน ลดลง 1.7 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,317 คัน ลดลง 3.7 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าจองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทยอยได้รับรถเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนสูง ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีการปรับตัวลดลงและทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

จากปริมาณยอดขายโดยรวมของเดือนพฤษภาคม 2560 มีการขายทั้งสิ้น 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6 % โตโยตา มียอดขายอันดับ 1 รวทั้งสิ้น 17,926 คัน ลดลง 19.6 % ส่วนแบ่งตลาด 27.0 % อันดับ 2 อีซูซุ 12,156 คัน ลดลง 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 18.3 % และ อันดับ 3 ฮอนดา 10,011 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 % ส่วนแบ่งตลาด 15.1 % แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % อันดับ 1 ฮอนดา 7,088 คัน ลดลง 1.2 % ส่วนแบ่งตลาด 27.1 % อันดับ 2 โตโยตา 6,923 คัน ลดลง 22.2 % ส่วนแบ่งตลาด 26.5 % และ อันดับ3 มาซดา 2,960 คัน เพิ่มขึ้น 32.7 % ส่วนแบ่งตลาด 11.3 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 32,317 คัน ลดลง 3.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 11,064 คัน ลดลง 5.0 % ส่วนแบ่งตลาด 34.2 % อันดับ 2 โตโยตา 10,400 คัน ลดลง 19.0 % ส่วนแบ่งตลาด 32.2 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 3,946 คัน เพิ่มขึ้น 44.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.2 % รถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน 4,629 คัน โตโยตา 1,548 คัน – มิตซูบิชิ 1,239 คัน – อีซูซุ 1,153 คัน – ฟอร์ด 614 คัน – เชฟโรเลต์ 75 คัน

สำหรับตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,688 คัน ลดลง 4.2 % อันดับ 1 อีซูซุ 9,911 คัน ลดลง 6.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.8 % อันดับ 2 โตโยตา 8,852 คัน ลดลง 19.6 % ส่วนแบ่งตลาด 32.0 % และอันดับ 3 ฟอร์ด 3,332 คัน เพิ่มขึ้น 46.2 % ส่วนแบ่งตลาด 12.0 % และ ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,271 คัน ลดลง 1.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 12,156 คัน ลดลง 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 % อันดับ 2 โตโยตา 11,003 คัน ลดลง 18.0 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % และอันดับ 3 ฟอร์ด 4,187 คัน เพิ่มขึ้น 44.0 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ส่วนยอดขายสะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.3 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และสภาพเศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายน แนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้รับผลบวกจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากความกังวลต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ เป็นปัจจัยที่ทำให้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

จากสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–พฤษภาคม 2560 มีปริมาณทั้งสิ้น 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4 % แบ่งเป็น อันดับ 1 โตโยตา 94,529 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.8 % อันดับ 2 อีซูซุ 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 % ส่วนแบ่งตลาด 19.4 % และอันดับ 3 ฮอนดา 48,550 คัน เพิ่มขึ้น 10.5 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 132,056 คัน เพิ่มขึ้น 27.3 % อันดับ 1 โตโยตา 37,703 คัน เพิ่มขึ้น 35.4 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 % อันดับ 2 ฮอนดา 36,962 คัน เพิ่มขึ้น 18.2 % ส่วนแบ่งตลาด 28.0 % และ อันดับที่ 3 มาซดา 14,010 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 10.6 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 169,975 คัน เพิ่มขึ้น 5.9 % อันดับ 1 อีซูซุ 60,389 คัน เพิ่มขึ้น 8.3 % ส่วนแบ่งตลาด 35.5 % อันดับ 2 โตโยตา 53,293 คัน ลดลง 6.2 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 19,745 คัน เพิ่มขึ้น 49.4 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 % รถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 23,700 คัน โตโยตา 9,190 คัน – มิตซูบิชิ 6,065 คัน – อีซูซุ 5,135 คัน – ฟอร์ด 2,857 คัน – เชฟโรเลต์ 453 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 146,275 คัน เพิ่มขึ้น 9.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 55,254 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 37.8 % อันดับ 2 โตโยตา 44,103 คัน ลดลง 0.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 16,888 คัน เพิ่มขึ้น 53.3 % ส่วนแบ่งตลาด 11.5 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 208,123 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % อันดับ 1 อีซูซุ 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 % ส่วนแบ่งตลาด 31.7 % อันดับ 2 โตโยตา 56,826 คัน ลดลง 5.1 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % และ อันดับ 3 ฟอร์ด 20,715 คัน เพิ่มขึ้น 49.1 % ส่วนแบ่งตลาด 10.0 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพบริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nzJQ0
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th