บทความ

4 ค่าที่ต้องใส่ใจ เมื่อเลือกซื้อเพาเวอร์แอมพ์


 

การเลือกซื้อเพาเวอร์แอมพ์มาติดตั้งเสริมคุณภาพเสียงในรถให้ดีขึ้น ต้องพิจารณาคุณสมบัติของเพาเวอร์แอมพ์จากค่าต่างๆ ดังนี้

1. Signal To Noise Ratio หรือค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน มีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) มีผลเรื่องความชัดเจนของเสียง ค่านี้ควรสูงกว่า 70 ดีบี และบางยี่ห้อทำได้กว่า 100 ดีบี

2. Damping Factor ค่าหยุดการสั่นค้างของดอกลำโพงที่อยู่ในตู้ (สัญญาณเสียงหยุด แต่ดอกลำโพงยังสั่นไหว) ทำให้เสียงเบสส์ไม่ชัด เสียงบวม โดยอ้างอิงการวัดระหว่างค่าความต้านทานของลำโพง (Impedance) กับค่าความต้านทานขาออก (Impedance Output) ของเพาเวอร์แอมพ์ เช่น ที่ความถี่ 20-200 เฮิร์ทซ์/4 โอห์ม (บางยี่ห้ออ้างอิงที่ 50 เฮิร์ทซ์/4 โอห์ม) ค่านี้ไม่ควรต่ำกว่า 100 และมีหลายยี่ห้อที่วัดได้ 500-1,000 (ค่านี้ไม่มีหน่วยระบุ)

3. Totel Harmonic Distortion หรือ THD ค่าความเพี้ยนโดยรวมทางฮาร์โมนิค เมื่ออ้างอิงการวัดที่โหลด 4 โอห์ม ค่านี้ไม่ควรเกิน  0.1 % (ค่ายิ่งต่ำยิ่งดี) เพราะหมายถึง ความชัดเจนของเสียงดนตรี (มีหน่วยเป็น %)

4. Total Power Output ค่ากำลังขับโดยรวมของเพาเวอร์แอมพ์ แนะนำให้ดูที่หน่วย RMS (Root Mean Square) เช่น 50 วัตต์ RMS (4 โอห์ม) เป็นค่ากำลังขับจริงโดยประมาณ ส่วนที่ระบุว่า 100 วัตต์ MAX (4 โอห์ม) เป็นการวัดค่ากำลังขับสูงสุดที่เพาเวอร์แอมพ์ทำได้

นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดชุด (System Design) ที่เหมาะสม โดยเลือกเครื่องเล่นซีดี หรือมัลทิมีเดีย รีซีเวอร์ และลำโพงที่ได้มาตรฐาน รวมถึงขนาดสายไฟ/กราวน์ด/ลำโพงที่เหมาะสมในการต่อใช้งานติดตั้ง และปรับ Level Matching ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ออกมาเต็มร้อย

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sGn0F
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
18 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
3.
524,000
4.
599,000
5.
3,599,000
7.
2,090,000
8.
2,229,000
9.
779,000
10.
3,590,000
12.
1,316,000
13.
1,749,000
15.
3,299,000
16.
5,399,000
17.
6,799,000
18.
3,249,000
19.
4,980,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th