สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

แอลกอฮอลเกิน 50 มก.% และเป็นฝ่ายผิด ประกันไม่คุ้มครอง ตั้งแต่ 1 มิย. 2560


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ ร่วมกันออกมาตรการเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนจากสาเหตุเมาแล้วขับ

ภาพประกอบ เมาแล้วขับ แก้ไข

มาตรการใหม่นี้ ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน หากเป็นฝ่ายผิดและตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (ข้อบังคับเดิมต้องเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท ทั้งชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+ จะไม่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย แต่หากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกำหนด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็น “ฝ่ายถูก” หรือไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสียหาย จะได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม ส่วนข้อหาเมาแล้วขับต้องรับโทษไปตามระเบียบ

ผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิดเป็นผู้รับผิดชอบ และจะไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับในภายหลัง (ยกเว้นในกรณีมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) รวมถึงไม่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองจากประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) แต่อย่างใด

เมาแล้วขับ ภาพประกอบ 02

มาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 พค. 2560 ว่าถ้าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผู้ขับขี่อายุ 20 ปีขึ้นไป ได้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (ปริมาณแอลกอฮอลเท่ากับกฎหมายเดิม) และอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ถือว่าเป็นผู้เมาแล้วขับ ซึ่งจะมีโทษดังนี้

– เมาแล้วขับ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000-20,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
จำคุกไม่เกิน 1-5 ปี หรือ ปรับ 20,000-100,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
จำคุกไมเกิน 2-6 ปี หรือ ปรับ 40,000-120,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำคุกไม่เกิน 3-10 ปี หรือ ปรับ 65,000-200,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาต------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ imc
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zgw4o
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ