บทความ

แอลกอฮอลเกิน 50 มก.% และเป็นฝ่ายผิด ประกันไม่คุ้มครอง ตั้งแต่ 1 มิย. 2560


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ ร่วมกันออกมาตรการเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนจากสาเหตุเมาแล้วขับ

ภาพประกอบ เมาแล้วขับ แก้ไข

มาตรการใหม่นี้ ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน หากเป็นฝ่ายผิดและตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (ข้อบังคับเดิมต้องเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท ทั้งชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+ จะไม่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย แต่หากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกำหนด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็น “ฝ่ายถูก” หรือไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสียหาย จะได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม ส่วนข้อหาเมาแล้วขับต้องรับโทษไปตามระเบียบ

ผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิดเป็นผู้รับผิดชอบ และจะไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับในภายหลัง (ยกเว้นในกรณีมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) รวมถึงไม่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองจากประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) แต่อย่างใด

เมาแล้วขับ ภาพประกอบ 02

มาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 พค. 2560 ว่าถ้าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผู้ขับขี่อายุ 20 ปีขึ้นไป ได้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (ปริมาณแอลกอฮอลเท่ากับกฎหมายเดิม) และอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ถือว่าเป็นผู้เมาแล้วขับ ซึ่งจะมีโทษดังนี้

– เมาแล้วขับ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000-20,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
จำคุกไม่เกิน 1-5 ปี หรือ ปรับ 20,000-100,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
จำคุกไมเกิน 2-6 ปี หรือ ปรับ 40,000-120,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำคุกไม่เกิน 3-10 ปี หรือ ปรับ 65,000-200,000 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาต------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ imc
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zgw4o
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th