บทความ

ค่ายญี่ปุ่นจับมือกันสร้างสถานีบริการไฮโดรเจน


 

แม้ว่ากระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เอนเอียงไปในทางรถยนต์ไฟฟ้า จากแบทเตอรี หรือรถยนต์ไฮบริด-ไฟฟ้า แต่กระนั้น ค่ายรถยนต์เอง ก็ยังค้นหาวิถีทางหรือวิธีการ ที่จะนำพลังงานจากไฮโดรเจน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ด้วยหลักการที่ว่า ไม่มีการปล่อยมลภาวะใดๆ ออกมากนอกจากน้ำเท่านั้น

และเพื่อให้การพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง หรือพลังงานจากไฮโดรเจน เป็นพลังขับเคลื่อน ได้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง 11 บริษัท ตกลงจับมือกัน เพื่อก่อสร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง และเป็นสถานีบริการที่ไม่จำกัดอยู่แต่ค่ายรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

ค่ายรถยนต์และบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง 11 บริษัท ที่ว่า ประกอบด้วย Toyota, Nissan, Honda, Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquid Japan, Toyota Tsusho Corporation และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น

ทั้ง 11 บริษัท ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการก่อสร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อให้บริการแก่รถที่ใช้พลังงาน Fuel Cell (FCVs)

บันทึกความเข้าใจนี้ ตั้งเป้าเพื่อให้มีการเร่งดำเนินการในการก่อสร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อให้บริการสาธารณะ โดยในชั้นแรกนี้ใช้คำว่า ทั่วประเทศญี่ปุ่น (All Japan) หรือศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ในด้านเชื้อเพลิงไฮโดรเจน “Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells” ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ตั้งเป้าให้มีสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั่วประเทศให้ได้ 160 แห่ง และผู้ใช้ยานยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง 40,000 ราย ภายในปี 2563

ค่ายรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้ Fuel Cell โดยใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงาน ตระหนักดีถึงการให้บริการสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตรถ Fuel Cell เพื่อเป็นการค้า บันทึกความเข้าใจนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่า บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น่าจะมีส่วนร่วมและช่วยกัน ในการที่จะพัฒนาสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้มีจำนวนที่พอสมควร อันจะทำให้สามารถชักจูงผู้บริโภคให้เลือกซื้อรถ Fuel Cell ได้ในอนาคต

ข้อตกลงครั้งนี้ ทำให้ต้องก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการ ภายในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สนับสนุนการก่อสร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และหามาตรการในการสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินการ 2. สนับสนุนการใช้งานรถ Fuel Cell พลังงานไฮโดรเจน และสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอิสระ ด้วยกิจกรรม การลดต้นทุน, การปรับปรุงข้อบังคับของรัฐบาล ให้เอื้อต่อการก่อสร้าง, กิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมไฮโดรเจนให้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในอนาคต

ก่อนหน้านี้ ในยุโรป มีการรวมกลุ่มกันของ 13 บริษัท เพื่อก่อตั้ง องค์การไฮโดรเจน ระดับโลก เพื่อหาวิธีดำเนินการ และสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ในลักษณะของพลังงานทดแทน โดยเตรียมที่จะระดมทุนให้ได้ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ราว 35,000 ล้านบาท/ปี ขณะที่ในอเมริกา GM และ Honda ก็ร่วมมือกันก่อสร้างโรงงานในมิชิแกน เพื่อเปิดสายการผลิตรถ Fuel Cell

แม้ปัจจุบัน จะมีการจำหน่ายรถ Fuel Cell ใช้พลังงานไฮโดรเจนอยู่ทั่วโลก แต่ก็มีปริมาณที่น้อยมาก เพราะความขาดแคลนสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นเรื่องสำคัญ

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DjXls
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 12:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th