ธุรกิจ

โตโยตา จับมือ IUCN เดินหน้าเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ


วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร. เจน สมาร์ท ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงานชนิดพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสากล, อบาน มาร์เคอร์ คาบราจี ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นเอเชีย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมเปิดงานเสวนา The Road Ahead : Toyota and The IUCN Red List of Threatened Species เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนต่อวิฤกตการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ณ ห้องกแรนด์บอลล์รูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24

 

1495596986274

 

วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ที่ว่าอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จึงเกิดพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โตโยตา ทั่วโลก

และหนึ่งในภารกิจสำคัญของ โตโยตา ภายใต้ความท้าทายนี้ คือ การร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ซึ่งเริ่มต้นลงนามตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุกคามของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้โครงการ “บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” หรือ “The IUCN Red List of Threatencd Species” เป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 41 ล้านบาท)

 

1495596983073

 

อบาน มาร์เคอร์ คาบราจี ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นเอเชีย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุกคามของชนิดพันธุ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะนำไปสู้การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของโลกในด้านสถานภาพของการอนุรักษ์ของชนิดพันธุ์ทั้ง สัตว์ พืช และกลุ่มเห็ดรา รวมทั้งความเชื่อมโยงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2507 จนถึงปัจจุบัน มีการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตแล้วกว่า 85,600 ชนิด พบมากกว่า 24,300 ชนิด มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 28,000 ชนิด ภายในปี 2564 โดย โตโยตา เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็น “มาตรวัดของสิ่งมีชีวิต” ในอนาคตที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 

1495596970144

 

ดร. เจน สมาร์ท ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงานชนิดพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสากล

“ที่ผ่านมา การกู้วิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้น จะเป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันภาคธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น ซึ่ง โตโยตา นับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรก ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มุ่งสู่การเป็นมาตรวัดของสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์” ดร. เจน สมาร์ท ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงานชนิดพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสากล ได้กล่าวภายในงาน

นอกจากการสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการนี้แล้ว โตโยตา ทั่วโลกยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่ โตโยตา ได้มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “โตโยตาเมืองสีเขียว” โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ระบบนิเวศในลักษณะต่างๆ และสัมผัสประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ มีเด็กนักเรียนเข้าเรียนรู้กว่า 15,000 คน/ปี

 

1495596978892

 

นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

และนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวในที่ประชุมว่า “โตโยตา ขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ โตโยตา ประเทศไทย ในฐานะธุรกิจเอกชน ที่ได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเผยแพร่ถึงวิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผมหวังว่างานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่คนไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะยังคงมุ่มมั่นดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการ โตโยตา เมืองสีเขียวต่อไป”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HaYHn
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:42 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน