สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ติดกล้องหน้ารถ ขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้แล้ว !


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เมื่อวันที่ 19 พค. 2560 มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 มีค. 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียด และเงื่อนไขมีดังนี้

 

1

ขั้นตอนการขอส่วนลดเบี้ยประกัน

กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มแจ้งการติดตั้งกล้องหน้ารถกับบริษัทประกันภัยที่เลือกใช้ โดยต้องระบุว่าติดตั้งกล้องหน้ารถอยู่ในตำแหน่งใด ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคาเท่าไร รวมถึงวันเวลาที่ติดตั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน และ ภาพถ่าย และลงลายมือชื่อรับทราบว่าจะติดต้้งกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

ตัดใบแจ้งประกัน ตัวอย่าง

รายละเอียดและเงื่อนไข

– รถที่ติดตั้งกล้องทุกคันจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10 % ของเบี้ยประกันสุทธิในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละบริษัทประกัน (คล้ายกับพโรโมชัน)

– ส่วนลดสามารถดูได้จากหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ได้

– รถที่ขอลดเบี้ยประกันภัยได้ ต้องติดตั้งกล้องและทำประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 3 มีค. 2560 เป็นต้นไป

– สำหรับผู้ที่ทำกรมธรรม์หลังจากวันที่ 3 มีค. 2560  แล้วยังไม่ได้ส่วนลด สามารถแสดงหลักฐานการติดกล้อง เข้าไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อขอส่วนลดได้เลย

– ติดตั้งกล้องได้ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ไม่มีกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และราคาของกล้อง แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

– ติดกล้องที่บันทึกภาพได้ แต่บันทึกเสียงไม่ได้ ก็ขอรับส่วนลดได้เช่นเดียวกัน

– บริษัทประกันภัย สามารถใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้

– ติดตั้งกล้องมากกว่า 1 ตัว ก็ได้ส่วนลดเท่ากัน

– ครอบคลุมทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์

– ประกันภัยชั้น 1,  2,  2+,  3, หรือ 3+ ก็สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันจากการติดกล้องรถยนต์ได้ทั้งหมด

– ถ้าติดตั้งกล้องหน้ารถแล้ว บริษัทประกันภัยไม่ลดค่าเบี้ยประกันให้ มีความผิด ถูกปรับไม่เกิน 3 แสนบาท------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/M3ChQ
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:56 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน