CAR STEREO & CONNECTIVITY

ปรับ EQ อย่างไร ให้เสียงชัดเจนที่สุด


EQ (EQUALIZER) คือ เครื่องมือทำหน้าที่ ปรับเพิ่ม/ลดเสียงเบสส์, กลาง/ทุ้ม, เสียงกลาง และเสียงแหลม เพื่อให้คุณภาพเสียงโดยรวม (SPECTRUM BALANCE) ดีขึ้น

 

วิทยุโรงงาน (OEM) ในรถระดับล่าง ส่วนใหญ่จะมีปุ่ม LOUDNESS ช่วยยกระดับเสียงทุ้มกับแหลมให้ดังขึ้น หรือมีอีควอไลเซอร์ขนาด 5 แบนด์ เช่น VOCAL, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, COUNTRY มาให้ สามารถเลือกปรับแต่งตามสไตล์เพลงนั้นๆ เพื่อเน้นเสียงดนตรีให้ชัดเจนขึ้น

 

ส่วนวิทยุในรถหรูอีกระดับจะให้ออพชัน (วิทยุ OEM ที่มีคุณภาพสูงขึ้น) โดยใส่วงจรปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ขนาด 13 แบนด์ ที่ความถี่ 50, 80, 125, 200, 315, 500, 800, 1,120, 2,000, 3,150, 5,000, 8,000, 12,000 เฮิร์ทซ์

 

เราขอแนะนำวิธีปรับแต่งเสียงโดยใช้พื้นฐานของความถี่เสียงแต่ละย่านที่มีความสัมพันธ์กับดนตรีแต่ละประเภท เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนที่สุด

 

ก่อนอื่นให้ตั้งเสียงทุ้ม, กลาง, แหลมที่ตำแหน่งกึ่งกลาง เช่น -6 ถึง +6 ระดับ ปรับไว้ที่ 0 ระดับ เพื่อให้ได้เสียงที่เป็นกลางหรือ FLAT จากนั้นนำเพลงที่ชอบฟังที่สุดมาเปิด (อ้างอิง) ในการปรับแต่งเสียง ถ้าชอบฟังเพลงลูกทุ่งหรือรอค (ROCK) ส่วนใหญ่จะเน้นเสียงเบสส์กับกลองแนะนำให้ปรับเสียงที่ย่านความถี่ 80 เฮิร์ทซ์ เป็นช่วงเสียงเบสส์ และกระเดื่องที่ชัดเจนที่สุด หรือถ้าชอบฟังเพลงประเภท POP เป็นช่วงเสียงร้อง, เสียงกีตาร์, เพียโน แนะนำให้ปรับความถี่ที่ย่าน 315 หรือ 500 เฮิร์ทซ์ โดยทดลองฟังว่า ความถี่ย่านไหนให้เสียงชัดเจนที่สุด เพราะความถี่ทั้งสองย่านจะมีทั้งเสียงร้อง, กีตาร์, เพียโนรวมอยู่ด้วยกัน

 

การปรับแต่งเสียงให้ถูกหูถูกใจเป็นเรื่องไม่ยาก ถ้ารู้ว่าเสียงเครื่องดนตรีแต่ละประเภทอยู่ในช่วงความถี่อะไร แต่ถ้าปรับเสียงแล้วไม่ได้ดังใจ แนะนำให้ร้านค้าช่วยปรับให้ โดยเลือกเพลงแนวที่ชอบเป็นตัวอ้างอิง เพราะดนตรีแต่ละประเภทจะมีแนวเสียงที่แตกต่างกัน … มีความสุขกับเสียงเพลงที่ชอบที่สุดครับ

 

1

 

วิทยุ OEM ในรถระดับล่าง ส่วนใหญ่จะมี LOUDNESS หรือ EQ 5 แบนด์

 

2

 

รถระดับหรูขึ้นจะมี EQ ขนาด 13 แบนด์------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GDAxz
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:15 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน