ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ สนับสนุนกิจกรรม “ออกค่ายพาน้องทัศนศึกษาเมืองโบราณ”


กิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ รับมอบของที่ระลึกจาก กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ออกค่ายพาน้องทัศนศึกษาเมืองโบราณ” ซึ่งชมรมปั้นเด็กดี ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยอันก่อให้เกิด​แรงบันดาลใจ​ด้านงานศิลปะ ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณแล้ว ​ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ตระหนักใน​คุณค่า​ของ​ตนเองผ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้ต่างๆ ด้วย​ ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5VaFR
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน