บทความ

ยอดขายรถเดือนเมษายนพุ่ง 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 %


สถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2 % รถเพื่อการพาณิชย์ 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 %

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.2 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10.1 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำออกสู่ตลาดส่งผลให้ตลาดมีความคึกคักเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

สำหรับตลาดรถยนต์ในรอบ 4 เดือน มีปริมาณอยู่ที่ 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.6 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.3 % เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตร ประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์นั่ง

ส่วนในเดือนพฤษภาคมมี แนวโน้มทรงตัว จากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระดับราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัว คาดว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในสภาวะทรงตัว

ทั้งนี้ ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2560 ยอดขายทั้งหมด 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % แบ่งเป็น อันดับที่ 1 โตโยตา 17,844 คันเพิ่มขึ้น 19.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 19.1 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 8,348 คัน ลดลง 8.4 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 %
ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2 % อันดับที่ 1 โตโยตา 7,791 คัน เพิ่มขึ้น 38.1 % ส่วนแบ่งตลาด 30.6 %  อันดับที่ 2 ฮอนดา 6,311 คัน ลดลง 9.7 % ส่วนแบ่งตลาด 24.8 % อันดับที่ 3 มาซดา 3,089 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 12.1 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,075 คัน เพิ่มขึ้น 1.9 % ส่วนแบ่งตลาด 36.2 % อันดับที่ 2 โตโยตา 9,266 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 30.3 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,553 คัน เพิ่มขึ้น 45.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %

ส่วนปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 4,456 คัน แบ่งเป็น โตโยตา 1,964 คัน อีซูซุ 1,107 คัน มิตซูบิชิ 765 คัน ฟอร์ด 512 คัน และ เชฟโรเลต์ 108 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,146 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.3 % ส่วนแบ่งตลาด 38.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 7,302 คัน เพิ่มขึ้น 5.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,041 คัน เพิ่มขึ้น 46.6 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 10,053 คัน เพิ่มขึ้น 8.7 % ส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,817 คัน เพิ่มขึ้น 47.3 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 %

ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ตลาดรถยนต์รวม มียอดขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % อันดับที่ 1 โตโยตา 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 17.1 % ส่วนแบ่งตลาด 28.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 19.7 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 38,539 คัน เพิ่มขึ้น 12.9 % ส่วนแบ่งตลาด 14.1 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ยอดขายรวม 105,905 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 % อันดับที่ 1 โตโยตา 30,780 คัน เพิ่มขึ้น 62.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.1 % อันดับที่ 2 ฮอนดา 29,874 คัน เพิ่มขึ้น 24.0 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 % อันดับที่ 3 มาซดา 11,050 คัน เพิ่มขึ้น 19.9 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) มียอดขาย 137,658 คัน เพิ่มขึ้น 8.4 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,325 คัน เพิ่มขึ้น 11.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.8 % อันดับที่ 2 โตโยตา 42,89คัน ลดลง 2.5 % ส่วนแบ่งตลาด 31.2 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 15,799 คัน เพิ่มขึ้น 50.8 % ส่วนแบ่งตลาด 11.5 %
ส่วนปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 19,071 คันแบ่งเป็นโตโยตา 7,642 คัน-มิตซูบิชิ 4,826 คัน อีซูซุ 3,982 คัน ฟอร์ด 2,243 คัน และเชฟโรเลต์ 378 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up มียอดขาย 118,587 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,343 คัน เพิ่มขึ้น 7.3 % ส่วนแบ่งตลาด 38.2 % อันดับที่ 2 โตโยตา 35,251 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,556 คัน เพิ่มขึ้น 55.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 167,852 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 45,823 คัน ลดลง 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,528 คัน เพิ่มขึ้น 50.5 % ส่วนแบ่งตลาด 9.8 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LmJmC
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th