ธุรกิจ

ยอดขายรถเดือนเมษายนพุ่ง 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 %


สถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2 % รถเพื่อการพาณิชย์ 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 %

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.2 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10.1 % ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำออกสู่ตลาดส่งผลให้ตลาดมีความคึกคักเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

สำหรับตลาดรถยนต์ในรอบ 4 เดือน มีปริมาณอยู่ที่ 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.6 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.3 % เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตร ประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์นั่ง

ส่วนในเดือนพฤษภาคมมี แนวโน้มทรงตัว จากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระดับราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัว คาดว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในสภาวะทรงตัว

ทั้งนี้ ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2560 ยอดขายทั้งหมด 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % แบ่งเป็น อันดับที่ 1 โตโยตา 17,844 คันเพิ่มขึ้น 19.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 19.1 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 8,348 คัน ลดลง 8.4 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 %
ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2 % อันดับที่ 1 โตโยตา 7,791 คัน เพิ่มขึ้น 38.1 % ส่วนแบ่งตลาด 30.6 %  อันดับที่ 2 ฮอนดา 6,311 คัน ลดลง 9.7 % ส่วนแบ่งตลาด 24.8 % อันดับที่ 3 มาซดา 3,089 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 12.1 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,075 คัน เพิ่มขึ้น 1.9 % ส่วนแบ่งตลาด 36.2 % อันดับที่ 2 โตโยตา 9,266 คัน เพิ่มขึ้น 4.7 % ส่วนแบ่งตลาด 30.3 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,553 คัน เพิ่มขึ้น 45.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %

ส่วนปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 4,456 คัน แบ่งเป็น โตโยตา 1,964 คัน อีซูซุ 1,107 คัน มิตซูบิชิ 765 คัน ฟอร์ด 512 คัน และ เชฟโรเลต์ 108 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,146 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.3 % ส่วนแบ่งตลาด 38.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 7,302 คัน เพิ่มขึ้น 5.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,041 คัน เพิ่มขึ้น 46.6 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 10,053 คัน เพิ่มขึ้น 8.7 % ส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,817 คัน เพิ่มขึ้น 47.3 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 %

ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ตลาดรถยนต์รวม มียอดขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % อันดับที่ 1 โตโยตา 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 17.1 % ส่วนแบ่งตลาด 28.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 19.7 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 38,539 คัน เพิ่มขึ้น 12.9 % ส่วนแบ่งตลาด 14.1 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ยอดขายรวม 105,905 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 % อันดับที่ 1 โตโยตา 30,780 คัน เพิ่มขึ้น 62.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.1 % อันดับที่ 2 ฮอนดา 29,874 คัน เพิ่มขึ้น 24.0 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 % อันดับที่ 3 มาซดา 11,050 คัน เพิ่มขึ้น 19.9 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) มียอดขาย 137,658 คัน เพิ่มขึ้น 8.4 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,325 คัน เพิ่มขึ้น 11.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.8 % อันดับที่ 2 โตโยตา 42,89คัน ลดลง 2.5 % ส่วนแบ่งตลาด 31.2 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 15,799 คัน เพิ่มขึ้น 50.8 % ส่วนแบ่งตลาด 11.5 %
ส่วนปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 19,071 คันแบ่งเป็นโตโยตา 7,642 คัน-มิตซูบิชิ 4,826 คัน อีซูซุ 3,982 คัน ฟอร์ด 2,243 คัน และเชฟโรเลต์ 378 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up มียอดขาย 118,587 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,343 คัน เพิ่มขึ้น 7.3 % ส่วนแบ่งตลาด 38.2 % อันดับที่ 2 โตโยตา 35,251 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,556 คัน เพิ่มขึ้น 55.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 167,852 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 45,823 คัน ลดลง 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,528 คัน เพิ่มขึ้น 50.5 % ส่วนแบ่งตลาด 9.8 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LmJmC
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน