ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. จ. ระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนบ้านฉาง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน


ณุสรณ์ กุลปรีดา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง พร้อมด้วย อดุลย์ ประกอบสุข ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานใน “พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2560” โดยสำนักงาน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ จ. ระยอง ประกอบด้วย โรงแยกแกสธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด และ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 370  ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีพื้นฐานที่มั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4zJ2n
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน