ข่าวรอบโลก

อังกฤษขาดแคลนวิศวกรรถไร้คนขับ


11

 

รัฐบาลอังกฤษ วางแผนที่จะให้เป็นแหล่งของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ แต่จากผลการสำรวจ จำนวนของวิศวกรที่รู้เรื่องของยานยนต์ไร้คนขับ นับว่าน้อยเต็มที ไม่น่าจะทำให้ไปถึงฝั่งฝันได้โดยง่าย

จากการคำนวณพบว่า วิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับเพียงคนเดียว สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัท ราว 10 ล้านปอนด์ หรือราว 45 ล้านบาท แต่จากเครือข่ายของผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ พบว่า วิศวกรที่รู้เรื่องเหล่านี้ ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทแต่อย่างใดก็ตาม

ในการสร้างวิศวกรยานยนต์ไร้คนขับ ประเมินว่า ภายในปี 2568 จะมีวิศวกรเพียง 417,000 คน ที่มีความรู้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานในอุตสาหกรรมได้ ในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมมีความต้องการวิศวกรจำนวนถึง 1,159,000 คน

จากรายงานของ Catapult Transport Systems ถึงแผนงานการจัดหาวิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ไร้คนขับ โดยอยู่ในแผนงาน Intelligent Mobility Skills Strategy ว่า การผลิตวิศวกรด้านนี้ จะต้องลดการศึกษาด้าน STEM จากการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering), คณิตศาสตร์ (Mathematics)  และมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความชำนาญด้านดิจิทอล เช่นเดียวกับการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ก็ต้องให้เกี่ยวพันกับด้านนี้ เพื่อช่วยลดการขาดแคลนนี้เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

Alex Lawrence-Berkeley ผู้จัดงาน Self Driving Track Days  เครือข่ายที่พัฒนาโครงการในการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับ มุ่งประเด็นไปที่การขาดแคลนวิศวกรที่จะมาทำงานด้านนี้ ขณะที่นำเสนอเทคโนโลยียานยนต์ที่สามาถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง จากค่ายต่างๆ ทั่วโลก

แม้ว่าจะขาดแคลนวิศวกร แต่รัฐบาลอังกฤษ ก็ยังหวังจะให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ และจัดหาทุนในหลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนายานยนต์ชนิดนี้ รวมทั้งความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ การทดสอบ และการขนส่งผู้โดยสารในที่สาธารณะ โดยไม่ต้องมีผู้ขับขี่

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8GFRq
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:30 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน