ธุรกิจ

TK ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิ 429.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 5.2 % และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 225 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

 

ในภาพ  แถวนั่งจากซ้ายไปขวา ทวีป ชาติดำรง กรรมการอิสระ, อรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ, ดร. ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ, จักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ

แถวยืนจากซ้ายไปขวา ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ, บุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ, ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ, วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ, รักสนิท พรประภา กรรมการ, สถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ, อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NOO8f
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน