บทความ

ไตรมาสแรก ยอดขายรถเติบโตเพิ่มขึ้น 15.9 %


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9 % รถเพื่อการพาณิชย์ 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 %

สำหรับตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 38.7 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.3 % เป็นผลจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์
นอกจากนี้ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

ส่วนปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในเดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7 % อันดับที่ 1 โตโยตา 22,072 คัน เพิ่มขึ้น 4.6 % ส่วนแบ่งตลาด 26.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6 % ส่วนแบ่งตลาด 19.1 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 12,618 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % ส่วนแบ่งตลาด 14.9 %

แบ่งเป็น ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9 % อันดับที่ 1 ฮอนดา 10,000 คัน เพิ่มขึ้น 30.8 % ส่วนแบ่งตลาด 29.9 % อันดับที่ 2 โตโยตา 8,841 คัน เพิ่มขึ้น 52.7 % ส่วนแบ่งตลาด 26.4 %
อันดับที่ 3 นิสสัน 3,778 คัน เพิ่มขึ้น 73.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.3 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 14,810 คัน เพิ่มขึ้น 25.1 % ส่วนแบ่งตลาด 35.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 12,457 คัน ลดลง 15.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,136 คัน เพิ่มขึ้น 61.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.2 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,138 คัน
โตโยตา 2,236 คัน–มิตซูบิชิ 1,758 คัน–อีซูซุ 1,405 คัน–ฟอร์ด 608 คัน–เชฟโรเลต์ 131 คัน

สำหรับตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,826 คัน เพิ่มขึ้น 15.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,405 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % ส่วนแบ่งตลาด 37.4 % อันดับที่ 2 โตโยตา 10,221 คัน ลดลง 2.9 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,528 คัน เพิ่มขึ้น 74.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.6 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31.5 % อันดับที่ 2 โตโยตา 13,231 คัน ลดลง 13.6 % ส่วนแบ่งตลาด 25.8 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,347 คัน เพิ่มขึ้น 65.3 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ส่วนการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–มีนาคม 2560 ปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 58,759 คัน เพิ่มขึ้น 16.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5 % ส่วนแบ่งตลาด 19.8 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 30,191 คัน เพิ่มขึ้น 20.6 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 80,412 คัน เพิ่มขึ้น 38.7 % อันดับที่ 1 ฮอนดา 23,563 คัน เพิ่มขึ้น 37.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 22,989 คัน เพิ่มขึ้น 72.7 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 % อันดับที่ 3 มาซดา 7,961 คัน เพิ่มขึ้น 13.4 % ส่วนแบ่งตลาด 9.9 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 107,056 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 38,250 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.7 % อันดับที่ 2 โตโยตา 33,627 คัน ลดลง 4.3 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,246 คัน เพิ่มขึ้น 52.6 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 14,615 คัน
โตโยตา 5,678 คัน–มิตซูบิชิ 4,061 คัน–อีซูซุ 2,875 คัน–ฟอร์ด 1,731 คัน–เชฟโรเลต์ 270 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 92,441 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 35,375 คัน เพิ่มขึ้น 9.5 % ส่วนแบ่งตลาด 38.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 27,949 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 10,515 คัน เพิ่มขึ้น 57.8 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 130,078 คัน เพิ่มขึ้น 5.3 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 35,770 คัน ลดลง 3.9 % ส่วนแบ่งตลาด 27.5 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,711 คัน เพิ่มขึ้น 51.5 % ส่วนแบ่งตลาด 9.8 %

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4TaMf
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:48 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th