ธุรกิจ

ไตรมาสแรก ยอดขายรถเติบโตเพิ่มขึ้น 15.9 %


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9 % รถเพื่อการพาณิชย์ 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 %

สำหรับตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 38.7 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.3 % เป็นผลจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์
นอกจากนี้ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

ส่วนปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในเดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7 % อันดับที่ 1 โตโยตา 22,072 คัน เพิ่มขึ้น 4.6 % ส่วนแบ่งตลาด 26.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6 % ส่วนแบ่งตลาด 19.1 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 12,618 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % ส่วนแบ่งตลาด 14.9 %

แบ่งเป็น ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9 % อันดับที่ 1 ฮอนดา 10,000 คัน เพิ่มขึ้น 30.8 % ส่วนแบ่งตลาด 29.9 % อันดับที่ 2 โตโยตา 8,841 คัน เพิ่มขึ้น 52.7 % ส่วนแบ่งตลาด 26.4 %
อันดับที่ 3 นิสสัน 3,778 คัน เพิ่มขึ้น 73.1 % ส่วนแบ่งตลาด 11.3 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 14,810 คัน เพิ่มขึ้น 25.1 % ส่วนแบ่งตลาด 35.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 12,457 คัน ลดลง 15.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,136 คัน เพิ่มขึ้น 61.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.2 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,138 คัน
โตโยตา 2,236 คัน–มิตซูบิชิ 1,758 คัน–อีซูซุ 1,405 คัน–ฟอร์ด 608 คัน–เชฟโรเลต์ 131 คัน

สำหรับตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,826 คัน เพิ่มขึ้น 15.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,405 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 % ส่วนแบ่งตลาด 37.4 % อันดับที่ 2 โตโยตา 10,221 คัน ลดลง 2.9 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,528 คัน เพิ่มขึ้น 74.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.6 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31.5 % อันดับที่ 2 โตโยตา 13,231 คัน ลดลง 13.6 % ส่วนแบ่งตลาด 25.8 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,347 คัน เพิ่มขึ้น 65.3 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

ส่วนการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–มีนาคม 2560 ปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 58,759 คัน เพิ่มขึ้น 16.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5 % ส่วนแบ่งตลาด 19.8 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 30,191 คัน เพิ่มขึ้น 20.6 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 80,412 คัน เพิ่มขึ้น 38.7 % อันดับที่ 1 ฮอนดา 23,563 คัน เพิ่มขึ้น 37.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 22,989 คัน เพิ่มขึ้น 72.7 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 % อันดับที่ 3 มาซดา 7,961 คัน เพิ่มขึ้น 13.4 % ส่วนแบ่งตลาด 9.9 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 107,056 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 38,250 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.7 % อันดับที่ 2 โตโยตา 33,627 คัน ลดลง 4.3 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,246 คัน เพิ่มขึ้น 52.6 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 14,615 คัน
โตโยตา 5,678 คัน–มิตซูบิชิ 4,061 คัน–อีซูซุ 2,875 คัน–ฟอร์ด 1,731 คัน–เชฟโรเลต์ 270 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 92,441 คัน เพิ่มขึ้น 13.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 35,375 คัน เพิ่มขึ้น 9.5 % ส่วนแบ่งตลาด 38.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 27,949 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30.2 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 10,515 คัน เพิ่มขึ้น 57.8 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 130,078 คัน เพิ่มขึ้น 5.3 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5 % ส่วนแบ่งตลาด 32.1 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 35,770 คัน ลดลง 3.9 % ส่วนแบ่งตลาด 27.5 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,711 คัน เพิ่มขึ้น 51.5 % ส่วนแบ่งตลาด 9.8 %

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4TaMf
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:48 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน