บทความ

รมว. กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เยี่ยมชม กรมธุรกิจพลังงานแห่งที่ 2 จ. ชลบุรี


 

IMG_3831

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ทำงานแห่งที่ 2 ของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ตั้งอยู่ที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท บนพื้นที่ 71 ไร่ 2 งาน 86.7 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

IMG_3826

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รู้สึกชื่นชมกรมธุรกิจพลังงานที่ได้สร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์ และได้รับความปลอดภัยจากการเข้าไปใช้สถานที่ประกอบการธุรกิจน้ำมัน

“ปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบของทางราชการ กรมธุรกิจพลังงาน และผู้ค้าน้ำมัน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อขจัดปัญหาการโต้แย้งผลการตรวจสอบ และเพื่อเตรียมการเข้าสู่ Thailand 4.0 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพื่อขอคำรับรองห้องปฏิบัติการ ISO 17025″

IMG_3829

ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้ นอกจากจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามภารกิจของกระทรวงพลังงานแล้ว ยังต้องให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลการกร งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำรวจน้ำ เป็นต้น  ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากนอกราชอาณาจักร

IMG_3830

นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกระจายอำนาจในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สำนักงานพลังงานจังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ทำหน้าที่เป็นศุนย์กลางในการฝึกอบรม ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กับบุคคลากรของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีการจัดหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม อาทิ ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ หอพัก วิทยากร และเอกสาร สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม

พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ยังจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายกำหนด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานโดยสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงานเป็นผู้ออกบัตรให้

IMG_3827

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hQtPL
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:06 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th