ธุรกิจ

สาทรโมเดล ขยายสู่กรุงเทพมหานคร


นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการสาทรโมเดล ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 โดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน ร่วมกับ ภาคเอกชน พร้อมความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน บรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสาทร และต่อมายังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก มูลนิธิโตโยตา โมบิลิที

3 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการสาทรโมเดล พบว่า สภาพการจราจรบนถนนสาทรเหนือขาเข้าจากบริเวณสี่แยกสาทรถึงสี่แยกวิทยุในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคล่องตัวมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณการระบายรถเพิ่มขึ้น 422 คัน/ชั่วโมง หรือร้อยละ 12 ความยาวรถพี่ติดสะสมจากสะพานตากสินไปจนถึงฝั่งธนบุรีลดลงจากปกติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนสนับสนุนพร้อมกัน

จากการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนที่นำทางการขยายมาตรการที่ได้ดำเนินการในสาทรโมเดลไปยังพื้นที่ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การจัดจราจรและการบริหารความต้องการการเดินทางเพื่อขยายมาตรการที่ดำเนินการในสาทรโมเดลไปยังพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการจัดตั้งองค์การด้านการสัญจรอย่างยั่งยืนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน และดำเนินการตามแนวทางขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aEEIM
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 16:34 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน