บทความ

กูดเยียร์ อีเกิล 360 เออร์เบิน ยางรถยนต์ต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI


กูดเยียร์ เผยวิสัยทัศน์ระยะยาวแห่งอนาคตอันชาญฉลาด ด้วยการพัฒนายางรถยนต์ที่เชื่อมต่ออัจฉริยะและเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ โดยการขับเคลื่อนจากศูนย์ควบคุมในเมืองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างยางรถยนต์ ยานยนต์ และสภาพแวดล้อม ล่าสุด กูดเยียร์ เผยโฉม อีเกิล 360 เออร์เบิน (Eagle 360 Urban) ยางรถยนต์ต้นแบบรูปทรงกลมแบบ 3 มิติ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอ หรือ Artificial Intelligence (AI) ทำให้ยางรุ่นนี้สามารถรับรู้ ตัดสินใจ เปลี่ยนรูปและสื่อสารได้

Jean-Claude Kihn ประธานกรรมการ กูดเยียร์ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีสำหรับยางรถยนต์มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ การเดินทางไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างปลอดภัยนั้น ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองแห่งอนาคตต้องเรียนรู้ที่จะรับมือต่อสภาวการณ์ที่ไม่คุ้นเคยที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างขับขี่ในแต่ละวัน โดยยานยนต์เหล่านั้นต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถดัดแปลงนำไปใช้รับมือในสภาวการณ์ต่างๆ ได้

กูดเยียร์ ยังคงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับยางแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอ โดยผลิตออกมาเป็นยางรุ่น อีเกิล 360 เออร์เบิน และได้ติดตั้ง “สมอง” ให้กับยางรุ่นนี้ โดยผสมผสานพื้นผิวของยางแบบไบโอนิค และดอกยางแบบ morphing ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพที่เหมาะสม มีสมรรถนะในการแปรความรู้ที่ได้รับ ไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัวยาง ทำให้ยางรถยนต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบประสาท” ของรถยนต์ และเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งการเชื่อมต่อในยุค Internet of Things อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ยางรถยนต์จึงมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทันตามสภาพการณ์และความต้องการที่เปลี่ยนไปของการบริการด้านเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนหรือ Mobility as a Service (MaaS) สำหรับยานยนต์และผู้ขับขี่

กูดเยียร์ อีเกิล 360 เออร์เบิน โดดเด่นด้วยพื้นผิวของยางแบบไบโอนิคที่มีระบบตรวจวัดหรือเซนเซอร์ที่ช่วยให้ยางรถยนต์ต้นแบบชนิดนี้สามารถตรวจสอบสภาพของตัวเองและรวบรวมข้อมูลรอบตัว รวมถึงพื้นผิวถนนได้โดยอัตโนมัติ ด้วยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลกับยานยนต์คันอื่น รวมทั้งโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การจราจร และระบบการจัดการเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน จึงทำให้ยาง อีเกิล 360 เออร์เบิน สามารถตรวจจับข้อมูลที่อยู่โดยรอบได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ยาง อีเกิล 360 เออร์เบิน ยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆ และประมวลผลได้ทันที โดยใช้เครือข่ายที่ทำหน้าที่เหมือนระบบประสาทที่ได้รับการฝึกฝนด้วยระบบอัลกอริธึม เพื่อประมวลผลเรียนรู้และจดจำที่ลึกซึ้งได้ ทำให้ยางรถยนต์ต้นแบบรุ่น อีเกิล 360 เออร์เบิน สามารถตัดสินใจดำเนินการได้อย่างแม่นยำเหมาะสมตามสถานการณ์ ส่วนการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอ ทำให้สามารถเรียนรู้จากการกระทำต่างๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปปฏิบัติและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตัวยางทำจากวัสดุโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำให้พื้นผิวไบโอนิคของยางรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับผิวหนังของมนุษย์ ที่สามารถยืดและหดตัวได้ โดยชั้นนอกของยางห่อหุ้มด้วยวัสดุคล้ายโฟมที่มีความแข็งแรงเพียงพอ แต่มีความยืดหยุ่นรับน้ำหนักของรถยนต์ได้อย่างสบาย เนื่องจากส่วนประกอบที่ควบคุมการขับเคลื่อนมีความยืดหยุ่นภายใต้พื้นผิวของยาง และเป็นส่วนที่ทำให้ยางเปลี่ยนแปลงรูปตามข้อมูลที่ได้รับด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งทำงานคล้ายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของมนุษย์ ทำให้สามารถปรับรูปร่างส่วนต่างๆ ได้ ส่วนการออกแบบดอกยาง อาทิ ปรับสภาพให้ยางมี “รอยแอ่ง” สำหรับการวิ่งบนพื้นถนนเปียก หรือปรับให้พื้นผิวของยางมีความเรียบยิ่งขึ้นเมื่อวิ่งบนพื้นถนนแห้ง ส่งผลให้ดอกยางมีส่วนสัมผัสของพื้นยางที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ยาง กูดเยียร์ อีเกิล 360 เออร์เบิน ใช้ดอกยางแบบ Morphing ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เหมาะกับสภาพถนนและอากาศที่แปรเปลี่ยนไป และยังสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง โดยแสดงข้อมูลถึงสิ่งที่ยางสัมผัส โดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองและขีดความสามารถของยาง ไปยังรถยนต์คันอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย Internet of Things

เมื่อพื้นผิวยางไบโอนิคเกิดการชำรุด ตัวเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในยางจะทำการระบุถึงตำแหน่งที่รั่ว จากนั้นตัวยางจะทำการหมุนเพื่อสร้างส่วนสัมผัสพื้นของยางในตำแหน่งใหม่ เพื่อช่วยลดแรงกดบนตำแหน่งที่รั่วของยาง และเพื่อให้เวลาสำหรับกระบวนการซ่อมแซมด้วยตัวเองได้ทำงานจนเสร็จ ซึ่งระบบซ่อมแซมตัวเองนี้ ทำงานได้เพราะวัสดุได้รับการออกแบบให้สามารถไหลผ่านไปตามรอยรั่วได้ โดยจะทำปฏิกิริยาโต้ตอบกันทั้งทางกายภาพและทางเคมี เพื่อสร้างรอยเชื่อมทางโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่ออุดรอยรั่วนั้น

ยางยุคใหม่นี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าในกลุ่มยางรถยนต์ติดรถ รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน โดยสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของยางได้และจัดการด้านการบำรุงรักษาแบบทันท่วงที ในส่วนของผู้ที่ใช้ยางเป็นประจำ ยางรุ่นใหม่นี้ยังสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ด้วยการเสริมคุณลักษณะใหม่เพื่อสมรรถนะด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ

ในปี 2560 นี้ กูดเยียร์ ได้เชิญนักศึกษาจากโรงเรียนสอนการออกแบบจากประเทศฝรั่งเศส ISD RUBIKA มาร่วมออกแบบและพัฒนายานยนต์ต้นแบบที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใช้กับยางรถยนต์ต้นแบบรุ่น อีเกิล 360 เออร์เบิน ด้วยการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดกับทีมนักออกแบบของ กูดเยียร์ นี้เอง กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้จึงสามารถรังสรรค์ Vision UMOD หรือยานยนต์แห่งอนาคต ที่ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะกับความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนในอนาคต

คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญต่างๆ

– เทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence: AI) ทำหน้าที่เหมือน “สมอง” ของยางรถยนต์ เพื่อช่วยให้ยางสามารถรู้สึกเมื่อสัมผัสสภาพถนน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสามารถตรวจสอบสถานะตัวเองได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย
การประมวลผลข้อมูลที่วัดได้ ด้วยการใช้เครือข่ายที่ทำหน้าที่เหมือนระบบประสาท ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีระบบอัลกอริธึมเพื่อประมวลผลและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเรียนรู้ไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
เปลี่ยนแปลงรูปทรง ด้วยดอกยางแบบ Morphing ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพที่เหมาะสม ร่วมกับระบบอินเตอร์เฟศระหว่างยางกับตัวรถยนต์
สื่อสารไปยังยานยนต์คันอื่น รวมถึงส่วนอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย Internet of Things เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่จับได้ และนำไปศึกษาเพื่อการทำงานในโอกาสต่อไป
– ดอกยางที่มีสมรรถนะในการตรวจจับในระดับสูงที่อยู่บนพื้นผิวของยางไบโอนิค ร่วมกับเครือข่ายตัวเซนเซอร์ จะทำการตรวจจับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพถนนและอากาศ และส่งต่อไปยังยางเพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงของดอกยางตามความเหมาะสม
“ระบบประสาท” ของรถยนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเบรค การทรงตัวยึดเกาะถนน และการใช้พลังงาน
ส่วนต่างๆ ทั้งหมด ผ่านระบบเครือข่าย Internet of Things เพื่อแจ้งเตือนไปยังยางรถยนต์และยานยนต์คันอื่น ที่คาดว่ากำลังจะวิ่งมาบนเส้นทางเดียวกัน
– ดอกยางแบบ Morphing สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพที่เหมาะสมแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเตรียมสภาพของรถให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยเตรียมความปลอดภัยอย่างทันท่วงทีได้ในทุกสภาวการณ์ โดยรูปแบบของดอกยางที่มีความเหมาะสมที่สุดจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ร่วมกับการทำงานของผิวยางแบบไบโอนิค ที่ตอบสนองโดยขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและถนน

– ผิวยางไบโอนิค ทำให้ยางสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อผนวกกับการทำงานของหน่วยระบบ เอไอแล้ว จะช่วยให้ยางสามารถคำนวณสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ถึงการสึกหรอของยางรถยนต์ในอนาคต เพื่อทำการควบคุมยางแบบอัตโนมัติ เช่น การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและแบบทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานของยาง และเสริมความปลอดภัยได้ และยังสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุงตลอดเวลา ให้กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนได้อีกด้วย

– ด้วยรูปทรงโค้งกลมที่สามารถขับเคลื่อนในทุกทิศทาง จะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านความสะดวกสบายในขณะขับขี่ รวมถึงความปลอดภัยและสมรรถนะในการบังคับและควบคุมรถ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ และการบริการทางด้านเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน ทั้งนี้ รูปทรงของยางยังสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นที่ ที่มีความจำกัดในเมืองแห่งอนาคต (ที่จอดรถที่มีขนาดเล็กลง การขับเคลื่อน การขับขี่อัตโนมัติ และง่ายต่อการเปลี่ยน)------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5udm1
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10:27 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th