ธุรกิจ

ปตท. เปิดตัวสถานีบริการ Friendly Design


สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รูปแบบ Friendly Design พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด Care & Safety For All ด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด้วยความสะดวก และปลอดภัย โดยในปีนี้มีสถานีบริการน้ำมันรูปแบบ Friendly Design จำนวน 180 แห่ง บนถนนสายหลักและถนนสายรอง และจะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ครบทุกแห่งต่อไป

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมัน ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการ ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันภายใต้แนวคิด PTT Life Station เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ อาทิ ห้องน้ำสะอาด ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก เป็นต้น และด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยให้สามารถใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน

และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ปตท. จึงได้ได้ศึกษาข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปรึกษาอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดมาตรฐานในการจัดทำสัญลักษณ์ และลักษณะอาคาร ที่ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ และปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้งานทุกๆ พื้นที่ภายในสถานีบริการ ให้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ทุพพลภาพ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป โดยการปรับองค์ประกอบต่างๆ ภายในสถานีบริการ ได้แก่ ที่จอดรถผู้ทุพพลภาพ ที่จอดรถสตรีซึ่งยังไม่เคยมีในสถานีบริการน้ำมันมาก่อน อีกทั้งยังมีห้องน้ำพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับทุกคน ทางลาดสำหรับรถเข็นขึ้นทางเท้าและเข้าร้านค้า กล้อง CCTV ตลอดจนปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งยังได้ออกแบบและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน

แนวคิด PTT Friendly Design สัญลักษณ์แห่งความห่วงใย จึงเป็นโครงการยกระดับการบริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งต่อยอดจากแนวคิดหลักของ PTT Life Station ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ด้วยการมีผลิตภัณฑ์น้ำมัน ธุรกิจเสริมที่มีความหลากหลาย และห้องน้ำสะอาด ให้ตอบสนองความต้องการและดูแลผู้บริโภค สร้างความประทับใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สามารถดูแลผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ครองใจผู้บริโภค และเป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง โดยในปีนี้มีสถานีบริการน้ำมันรูปแบบ Friendly Design จำนวน 180 แห่งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง และจะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ครบทุกแห่งต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mLtvV
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14:12 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน