บทความ

มูลนิธิโตโยต้าฯ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา


KHonkaen_0136 

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นภูมิภาคที่ 3 ที่มูลนิธิฯ โตโยตา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่ พศ. 2547 มีนักเรียนและนักศึกษารับทุนไปแล้ว 1,770 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท

KHonkaen_0188

โดยในปี พศ. 2559 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ 3 โครงการ มูลค่าร่วม 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล สนับสนุนผ่าน

  • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 184 ทุน มูลค่า 2,500,000 บาท
  • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างบุคลากรด้านการพยาบาลสู่พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่า 1,480,000 บาท

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สนับสนุนผ่าน

  • โครงการ “หนูรักผักสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผ่าน 48 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด และเลย มูลค่า 2,000,000 บาท

การมอบทุนในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิโตโยต้าฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

KHonkaen_0311

ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปี หลังจากมูลนิธิโตโยต้าฯ ก่อตั้งขึ้น ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลไปแล้วกว่า 260 ล้านบาท

ประมนต์ กล่าวว่า “การให้ทุนการศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิโตโยต้าฯ ให้ความสำคัญกับนักศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความตระหนักและเป็นห่วงถึงความจำเป็นของเด็กเหล่านี้ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ โตโยตา ที่จะขับเคลื่อนความสุข และสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยตา ขับเคลื่อนความสุข”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UI8pR
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th