ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยต้าฯ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา


KHonkaen_0136 

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นภูมิภาคที่ 3 ที่มูลนิธิฯ โตโยตา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่ พศ. 2547 มีนักเรียนและนักศึกษารับทุนไปแล้ว 1,770 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท

KHonkaen_0188

โดยในปี พศ. 2559 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ 3 โครงการ มูลค่าร่วม 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล สนับสนุนผ่าน

 • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 184 ทุน มูลค่า 2,500,000 บาท
 • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างบุคลากรด้านการพยาบาลสู่พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่า 1,480,000 บาท

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สนับสนุนผ่าน

 • โครงการ “หนูรักผักสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผ่าน 48 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด และเลย มูลค่า 2,000,000 บาท

การมอบทุนในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิโตโยต้าฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

KHonkaen_0311

ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปี หลังจากมูลนิธิโตโยต้าฯ ก่อตั้งขึ้น ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลไปแล้วกว่า 260 ล้านบาท

ประมนต์ กล่าวว่า “การให้ทุนการศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิโตโยต้าฯ ให้ความสำคัญกับนักศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความตระหนักและเป็นห่วงถึงความจำเป็นของเด็กเหล่านี้ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ โตโยตา ที่จะขับเคลื่อนความสุข และสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยตา ขับเคลื่อนความสุข”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UI8pR
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 May 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
6,400,000
3.
2,905,000
4.
2,180,000
5.
2,348,000
6.
2,220,000
7.
36,500,000
8.
2,900,000
9.
3,800,000
10.
3,730,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ