บทความ

เปิดแผนธุรกิจ “ไบค์แมน” ผู้นำด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์


บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดแผนธุรกิจดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ “ไบค์แมน (BikeMan)” ชูจุดเด่นระบบการบริหารจัดการร้านอย่างมืออาชีพได้มาตรฐานพร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มหลังลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี เล็งจัดทำข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 BikeMan(1)

จีระพัฒน์ โสภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อภายใต้ชื่อศูนย์บริการ “ไบค์แมน (BikeMan)” โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำในการสร้างมาตรฐานการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ BikeMan เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” เพื่อรองรับตลาดรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการการบริการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการขนาดใหญ่ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับกับความตองการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ตอบโจทย์ด้านคุณภาพมั่นใจด้วยบริการที่ได้มาตรฐานในราคาที่ไม่แพง

แนวคิดของการดำเนินธุรกิจของ “ไบค์แมน” นั้นเกิดจากการศึกษารูปแบบการให้บริการด้านรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่พบว่าจะมี 2 รูปแบบหลักๆ กล่าวคือ รูปแบบที่ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์เป็นผู้ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้จำหน่าย (Chain Store) โดยบริษัทแม่มีการกำหนดแนวทางและระบบการทำงานอย่างชัดเจน แต่จะให้บริการเฉพาะรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เท่านั้น  และรูปแบบที่เป็นร้านซ่อมจักรยานยนต์เล็กๆ ที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งจะมีความโดดเด่นในเรื่องการให้บริการที่เป็นกันเอง ทั้งนี้ “ไบค์แมน”  ได้นำจุดเด่นของ 2 รูปแบบดังกล่าว มานำเสนอเป็นบริการของทางบริษัทฯ กล่าวคือ เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานโดยมีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านเพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรอบรมช่างและผู้ให้บริการเพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน  แต่ยังคงรูปแบบการให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือก และการกำหนดราคาสินค้าและค่าบริการที่ไม่แพง  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ

สำหรับบริการของ “ไบค์แมน” ครอบคลุมทั้งการตรวจเชคสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนและซ่อมบำรุงชิ้นส่วน รวมไปถึงการผ่าเครื่องระบบ ของรถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) สาขาลาดพร้าววังหิน สาขาหนองจอก สาขาร่มเกล้า และสาขาสายไหม โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายศูนย์บริการเพิ่มอีก 4 สาขาแห่งภายในปีนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

BikeMan(2)

เน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายและข้อสุดเสนอพิเศษ ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 60 %

จีระพัฒน์ กล่าวเสริมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าส่งผลให้การดำเนินงานเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึง 40 % สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 80 % และรายได้จากการบริการอยู่ที่ 20 % โดยสินค้าหลักที่มียอดจำหน่ายสูงสุด คือ ยางนอก ยางใน และน้ำมันเครื่อง ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว หรือ Fast Moving Product ของธุรกิจนี้

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60 %  โดยจะเน้นการบริการลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร พร้อมขยายสาขาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยนโยบาย TMB กล่าวคือ การเพิ่มช่องทางใหม่ในการชำระเงินโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ  (Transaction/Technology) การเพิ่มพนักงานตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน (Manpower) และการขยายสาขาและการหาธุรกิจและรูปแบบบริการใหม่ๆ ให้แก่หน้าร้าน (Branch/ Business)

ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและให้บริการในร้านนั้น ทาง ไบค์แมน ได้ร่วมประชุมกับผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการตอบรับของผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้และช่างเทคนิคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการเปิดตัวสินค้าภายในร้านหรือการจัดโรดโชว์หน้าร้าน และได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมในร้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งประเภทของสินค้าและการเพิ่มบแรนด์ของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าองค์กรที่นำรถเข้ารับบริการ อาทิ พนักงานบริษัท TQM Insurance Broker ซึ่งเพียงแค่แสดงบัตรพนักงานของบริษัทฯ เมื่อนำรถเข้ารับบริการก็จะได้รับส่วนลดทั้งค่าสินค้าและบริการจากราคาปกติทันที นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปีธุรกิจนี้

“ไบค์แมน” อาจจะยังเป็นธุรกิจใหม่สำหรับลูกค้า ดังนั้นเป้าหมายของเราในระยะแรกจึงเน้นการสร้างการรับรู้และความมั่นใจให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่สาขาให้บริการ โดยในปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราเน้นหนักเรื่องของการบริหารจัดการหน้าร้านอย่างจริงจัง รวมถึง การศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามารับบริการ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ นอกเหนือจากการมีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงการให้บริการด้วยช่างที่ชำนาญ ตลอดจนเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้ว สถานที่ในการเปิดศูนย์บริการยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้าถึงผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าถึงได้สะดวกที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ ต้องวางแนวทางในการเปิดสาขา ซึ่งจะเห็นผลในปีต่อๆไป ทั้งนี้ ผมมั่นใจว่าจากการนำเสนอจุดเด่นด้านบริการที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นกันเอง และความสะดวกสบายในการเข้าถึงสาขาต่างๆ  จะทำให้ “ไบค์แมน” ได้รับการยอมรับจากลูกค้าภายในระยะเวลาไม่นาน” จีระพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) โทร. 09-1747-5384
  • สาขาหนองจอก โทร. 09-2267-5688
  • สาขาลาดพร้าว-วังหิน โทร. 09-8972-4824
  • สาขาร่มเกล้า โทร. 09-6621-0225
  • สาขาสายไหม โทร. 09-2268-5688


------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HMQGl
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,385,000
2.
5,099,000
5.
3,580,000
9.
2,379,000
10.
2,959,000
11.
3,999,000
12.
19,900,000
13.
16,900,000
14.
689,000
16.
1,094,000
17.
359,000
18.
655,000
19.
1,350,000
20.
1,070,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th