ธุรกิจ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ สยายปีกประกาศลั่นปี 25660 เดินหน้ากลยุทธ์ใหม่


บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เผยแผนธุรกิจปี 2560 เดินหน้านโยบายหลักในการก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยภายในปี 2561 ด้วยกลยุทธ์ Becoming Number 1 ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตร้อยละ 35 เพิ่มวงเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 26 พร้อมเดินหน้ารุกขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการกว่าร้อยละ 84 ในประเทศไทย ควบคุมคุณภาพหนี้เสียไม่เกินร้อยละ 1.2 และเพิ่มจำนวนบุคลากรกว่าร้อยละ 27 ในปี 2560

 summit 6

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า การเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 พบว่าลูกค้าร้อยละ 48 ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 42 อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 คือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ ยอดหนี้คงค้างในส่วนเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24  หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 พันล้านบาทจากสิ้นปีที่ผ่านมา

summit 3

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้ที่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 95 และสินเชื่อบุคคลร้อยละ 5 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 18 โดยเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วไปเฉลี่ยต่อรายสำหรับปี 2559 สูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 หรือจาก 48,000 บาท เป็น 50,000 บาทต่อราย ในขณะที่รถจักรยานยนต์บิกไบค์สูงขึ้นร้อยละ 9.20 หรือจาก 150,000 บาท เป็น 165,000 บาทต่อราย ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถควบคุมปริมาณลูกค้าค้างชำระได้ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 1

“สำหรับความสำเร็จของผลการดำเนินงานในปี 2559 นอกจากจะเกิดการคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้บริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีคุณภาพ และควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าในแต่ละพื้นที่ให้บริการ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยได้มีการตรวจสอบและพัฒนาระบบการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ ให้เอื้อต่อการให้บริการสินเชื่อรายย่อยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มทางเลือกทางการเงินให้ลูกค้ารายย่อย โดยเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กู้ส่วนเพิ่ม (Hire Purchase Top Up) เสนอให้เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีกับบริษัทฯ ซึ่งจากการศึกษาและทดลองตลาดพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าในโครงการประมาณ 4,100 ราย มียอดสินเชื่อใหม่เฉลี่ย 27,000 บาทต่อราย และโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เฉพาะลูกค้าเดิมที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ และต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี จะได้รับเสนออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษเริ่มตั้งแต่ร้อยละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของรถจักรยานยนต์ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 ถึง 36 งวด โครงการนี้ได้เริ่มให้บริการ

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาและจะให้บริการถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศให้กับร้านค้าผู้มีอุปการคุณโดยร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกด้วย” วิชิต กล่าว

summit 5

เขากล่าวอีกว่า เพื่อก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ยังคงเดินตามนโยบาย Becoming Number 1 โดยตั้งเป้าสินเชื่อทั้งหมดเติบโตร้อยละ 35 แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 88 และสินเชื่อบุคคลร้อยละ 12 พร้อมรุกตลาดขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการร้อยละ 84 หรือ 65 จังหวัดในประเทศไทย วางแผนเพิ่มจำนวนสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 หรือประมาณ 8,000 ถึง 10,000 สัญญาต่อเดือน ยังคงรักษาและสร้างพันธมิตร ดีเลอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมพร้อมรุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยกำหนดเพิ่มวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ร้อยละ 26 หรือประมาณอีกหนึ่งพันล้านบาท โดยมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้เสียให้ไม่เกินร้อยละ 1.20 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของจำนวนลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ จะนำระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนมาให้บริการ โดยถือเป็นการเพิ่มความคล่องตัว และสามารถลดระยะเวลาการนำส่งใบสมัคร พร้อมรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าได้ 100 % เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเติบโต บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนบุคลากรอีกร้อยละ 27 หรือเพิ่มจำนวนบุคลากรมากกว่า 290 คนในปี 2560 อีกด้วย

“ด้วยกลยุทธ์ที่เรามุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ทำให้เรามั่นใจว่าบริษัทฯ จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มียอดปล่อยสินเชื่อสูงที่สุด และเป็นบแรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคให้ได้ภายในปี 2561 อย่างแน่นอน” วิชิต กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าระเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EAn0C
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน