บทความ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ สยายปีกประกาศลั่นปี 25660 เดินหน้ากลยุทธ์ใหม่


บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เผยแผนธุรกิจปี 2560 เดินหน้านโยบายหลักในการก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยภายในปี 2561 ด้วยกลยุทธ์ Becoming Number 1 ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตร้อยละ 35 เพิ่มวงเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 26 พร้อมเดินหน้ารุกขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการกว่าร้อยละ 84 ในประเทศไทย ควบคุมคุณภาพหนี้เสียไม่เกินร้อยละ 1.2 และเพิ่มจำนวนบุคลากรกว่าร้อยละ 27 ในปี 2560

 summit 6

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า การเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 พบว่าลูกค้าร้อยละ 48 ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 42 อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 คือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ ยอดหนี้คงค้างในส่วนเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24  หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 พันล้านบาทจากสิ้นปีที่ผ่านมา

summit 3

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้ที่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 95 และสินเชื่อบุคคลร้อยละ 5 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 18 โดยเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วไปเฉลี่ยต่อรายสำหรับปี 2559 สูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 หรือจาก 48,000 บาท เป็น 50,000 บาทต่อราย ในขณะที่รถจักรยานยนต์บิกไบค์สูงขึ้นร้อยละ 9.20 หรือจาก 150,000 บาท เป็น 165,000 บาทต่อราย ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถควบคุมปริมาณลูกค้าค้างชำระได้ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 1

“สำหรับความสำเร็จของผลการดำเนินงานในปี 2559 นอกจากจะเกิดการคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้บริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีคุณภาพ และควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าในแต่ละพื้นที่ให้บริการ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยได้มีการตรวจสอบและพัฒนาระบบการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ ให้เอื้อต่อการให้บริการสินเชื่อรายย่อยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มทางเลือกทางการเงินให้ลูกค้ารายย่อย โดยเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กู้ส่วนเพิ่ม (Hire Purchase Top Up) เสนอให้เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีกับบริษัทฯ ซึ่งจากการศึกษาและทดลองตลาดพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าในโครงการประมาณ 4,100 ราย มียอดสินเชื่อใหม่เฉลี่ย 27,000 บาทต่อราย และโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เฉพาะลูกค้าเดิมที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ และต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี จะได้รับเสนออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษเริ่มตั้งแต่ร้อยละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของรถจักรยานยนต์ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 ถึง 36 งวด โครงการนี้ได้เริ่มให้บริการ

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาและจะให้บริการถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศให้กับร้านค้าผู้มีอุปการคุณโดยร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกด้วย” วิชิต กล่าว

summit 5

เขากล่าวอีกว่า เพื่อก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ยังคงเดินตามนโยบาย Becoming Number 1 โดยตั้งเป้าสินเชื่อทั้งหมดเติบโตร้อยละ 35 แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ร้อยละ 88 และสินเชื่อบุคคลร้อยละ 12 พร้อมรุกตลาดขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการร้อยละ 84 หรือ 65 จังหวัดในประเทศไทย วางแผนเพิ่มจำนวนสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 หรือประมาณ 8,000 ถึง 10,000 สัญญาต่อเดือน ยังคงรักษาและสร้างพันธมิตร ดีเลอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมพร้อมรุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยกำหนดเพิ่มวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ร้อยละ 26 หรือประมาณอีกหนึ่งพันล้านบาท โดยมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้เสียให้ไม่เกินร้อยละ 1.20 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของจำนวนลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ จะนำระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนมาให้บริการ โดยถือเป็นการเพิ่มความคล่องตัว และสามารถลดระยะเวลาการนำส่งใบสมัคร พร้อมรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าได้ 100 % เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเติบโต บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนบุคลากรอีกร้อยละ 27 หรือเพิ่มจำนวนบุคลากรมากกว่า 290 คนในปี 2560 อีกด้วย

“ด้วยกลยุทธ์ที่เรามุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ทำให้เรามั่นใจว่าบริษัทฯ จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มียอดปล่อยสินเชื่อสูงที่สุด และเป็นบแรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคให้ได้ภายในปี 2561 อย่างแน่นอน” วิชิต กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าระเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EAn0C
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,499,000
2.
2,490,000
3.
1,500,000
4.
5,099,000
6.
2,379,000
7.
3,999,000
8.
16,900,000
11.
655,000
12.
1,350,000
13.
21,800,000
14.
21,500,000
15.
19,800,000
16.
31,900,000
17.
5,350,000
19.
6,990,000
20.
8,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th