ธุรกิจ

บีเอมดับเบิลยู สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา


ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) และภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (ขวาสุด) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท จากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย ซีซาร์ บาดิลยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ หลังการขาย พร้อมด้วย กฤษฎา อุตตโมทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร และประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บีเอมดับเบิลยู กรุพ ในการพัฒนาแหล่งพลังงานน้ำเพื่อประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในอนาคต รวมถึงโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) เพื่อมอบโซลูชันเกี่ยวกับระบบการกรองน้ำให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FpCBv
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน