บทความ

จีเอม รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น


เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2559 พร้อมมุ่งมั่นดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เวล ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจากความทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และความมุ่งมั่นเพื่อเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีของสังคมเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

รางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเริ่มมอบครั้งแรกในปี 2550 มุ่งยกย่ององค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของหอการค้าอเมริกาในประเทศไทยที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว รางวัลนี้พิจารณาโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจที่จะต้องมีประสิทธิภาพสูงใน 4 ด้าน ได้แก่ ความใส่ใจในเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม การสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่เศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และความยั่งยืนของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม

“รางวัลนี้เป็นการส่งเสริมให้เราเดินหน้าดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ที่ผ่านมาเราไม่เพียงทำงานเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังทุ่มเททำงานในหลายโครงการเพื่อยกระดับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่มุ่งพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวโครงการ “คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์” (Child Occupant Safety Campaign) มุ่งรณรงค์การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถด้วยการให้ความรู้พ่อแม่และผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญ และวิธีการติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กทุกช่วงอายุอย่างถูกต้อง

จีเอม ประเทศไทย ยังได้มอบรถที่ใช้ทดสอบทางวิศวกรรมจำนวน 7 คันให้แก่สถาบันการศึกษา 7 แห่งในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ตามมาตรฐานของ จีเอม ทีมวิศวกรจะต้องมีการทดสอบรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นก่อนที่จะเริ่มเดินสายการผลิตจริง หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นรถทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาสร้างประโยชน์ต่อได้โดยการมอบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา จีเอม ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูป่าชายเลน” ที่ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เป็นปีที่ 2 เพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้บริหารตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแสตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนพนักงานและครอบครัวกว่า 150 คนจากศูนย์การผลิตของ จีเอม ประเทศไทย จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น จีเอม ยังให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนถึงความสำคัญของต้นโกงกางที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ศูนย์การผลิต จีเอม ประเทศไทย จังหวัดระยอง ยังได้รับรองการอนุรักษ์จากสภาที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า สำหรับการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์การผลิตของ จีเอม ได้รับรองการอนุรักษ์จากการดำเนินโครงการ อาทิ การสร้างสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น การประกาศนโยบายปกป้องต้นไม้และสัตว์ป่าที่พบในศูนย์การผลิต โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับนักเรียนและชาวชุมชนในท้องถิ่น

นอกจากนี้ เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย เชฟโรเลต์ เดินทางเยือนโรงเรียนในชุมชนทั่วประเทศตลอดทั้งปี เพื่อมอบวัน เวิร์ลด์ ฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตก พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ขนมและนม รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพลังบวกทั้งด้านสุขภาพร่างกายและการศึกษา

ปัจจุบัน เชฟโรเลต์ ได้มอบวัน เวิร์ลด์ ฟุตบอล มากกว่า 24,000 ลูกในประเทศไทย และประมาณ 370,000 ลูกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1.5 ล้านลูกทั่วโลก ส่งผลด้านบวกต่อชีวิตผู้คนประมาณ 45 ล้านคนใน 94 ประเทศ

นอกจากรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จีเอม ยังได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดริเริ่มหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐอเมริกา------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/m9KTk
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:01 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th