ธุรกิจ

โตโยตา มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 44


นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559  แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วย ศดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ในประเทศมากว่า 50 ปี โตโยตา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุข สู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยตา ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ โตโยตา คือ การให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังนั้นจึงจัดตั้งให้มีการมอบทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

โดย โตโยตา ได้มอบทุนสนับสนุนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,531 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,364,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 12 คน รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล)            จำนวน 3 ทุน  มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
– คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น)               จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 77,000 บาท
– คณะเภสัชศาสตร์                                                  จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
– คณะวิทยาศาสตร์                                                  จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
– คณะรัฐศาสตร์                                                       จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 77,000 บาท
– คณะครุศาสตร์                                                       จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 77,000 บาท
– คณะจิตวิทยา                                                         จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร                              จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 77,000 บาท

โตโยตา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและสังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับสังคมไทย และแบ่งปันความสุขสู่บุคคลอื่น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/BFCp8
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน