ธุรกิจ

กรุงศรี ออโต้ สานต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน


ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานจิตอาสา กรุงศรี ออโต้ เดินหน้าสานต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ร่วมส่งมอบ ห้องสมุด กรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 13” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอนต่างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรม “9 คำสอนพ่อ เพื่อให้เยาวชนน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสากรุงศรี ออโต้ กว่า 300 คน ยังได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยง และปรับปรุงแปลงผัก เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงอีกด้วย

โครงการ “ห้องสมุด กรุงศรี ออโต้” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหลักของ กรุงศรี ออโต้ ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้น แต่รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันได้ส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลไปแล้ว 13 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GHRSw
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน