ธุรกิจ

กูดเยียร์ แถลงไตรมาส 2 กำไร 202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


กูดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2  กำไรสุทธิคิดเป็นมูลค่า 202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 กำไรสุทธิคิดเป็นมูลค่า 386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ริชาร์ด เจ คเรเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เราสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้สูงขึ้น เพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้เกินกว่าร้อยละ 11 ในหน่วยธุรกิจทั้ง 3 หน่วย ปัจจัยสำคัญในภาคอุตสาหกรรมนี้ ยังเป็นที่น่าพอใจในตลาดการค้าหลักของเรา ในขณะที่ความต้องการในยางเสริมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมของเรา ยังเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเราให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราให้สำเร็จ”

ทั้งนี้ ยอดขายของ กูดเยียร์ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559 อยู่ที่ 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ทำรายได้อยู่ที่ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสาเหตุเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของต่างประเทศที่ไม่น่าพอใจ ยอดขายของยางมอเตอร์ไซค์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และการไม่นับรวมผลประกอบการของประเทศเวเนซุเอลา

ในส่วนของยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 41.5 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเกิดจากการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในเอเชียแปซิฟิค ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ กูดเยียร์ ในตลาดยางติดรถ ลดลงร้อยละ 4

รายได้สุทธิของ กูดเยียร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2559 มีมูลค่า 202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 192 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีผลสืบเนื่องจากการลดหย่อนของภาษีเงินได้ ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการปรับปรุงพิเศษอื่นๆ รายได้สุทธิที่มีการปรับแล้วในไตรมาส 2 ของปี 2559 มีมูลค่า 314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 229 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาต่อหุ้นปรับตัวลดลง

รายได้จากการขายของ กูดเยียร์ หลังสิ้นสุด 6 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของต่างประเทศที่ไม่น่าพอใจ มูลค่าถึง 225 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการไม่นับรวมผลประกอบการของประเทศเวเนซุเอลา

ในส่วนของยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 83 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเกิดจากการเติบโตทางธุรกิจในเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและจีน โดยที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ กูดเยียร์ ในตลาดยางติดรถ ลดลงร้อยละ 1 ทั้งนี้ หากไม่รวมถึงผลกระทบจากการไม่นับรวมผลประกอบการของประเทศเวเนซุเอลา ยอดจำหน่ายยางรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

รายได้สุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของ กูดเยียร์ มีมูลค่า 386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่มีมูลค่า 416 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากรายได้ประเภทครั้งเดียว ที่มีมูลค่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังการหักภาษี) จากรายได้ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีในปี 2558 ทั้งนี้ ราคาต่อหุ้นทั้งหมดมีการปรับตัวลดลง

กูดเยียร์ ได้รายได้จากการดำเนินงานในแต่ละหน่วยอยู่ที่ 950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งปีแรกของ 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 938 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากราคาสุทธิวัตถุดิบต่างๆ และยอดจำหน่ายยางที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวที่เติบโตขึ้น อาจได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยจากการไม่นับรวมผลประกอบการของประเทศเวเนซุเอลา รายได้จากการดำเนินงานในแต่ละหน่วยที่สำคัญ โดยไม่รวมประเทศเวเนซุเอลา มีมูลค่า 880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558

ในเอเชียแปซิฟิค รายได้จากการขายของ กูดเยียร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นมูลค่า 528 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายได้จากการขายได้สะท้อนถึงยอดจำหน่ายยางที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 อันเป็นผลลัพธ์มาจากการเติบโตทางธุรกิจในญี่ปุ่นและจีน แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวที่เติบโตขึ้น อาจได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของต่างประเทศที่ไม่น่าพอใจ โดยที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ กูดเยียร์ ในตลาดยางติดรถ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5hzp6
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 17:27 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน