ธุรกิจ

สาทรโมเดล ประสบความสำเร็จ ช่วยรถติดน้อยลง


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย พลตต. นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ภักดี กล่อมคอน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร รศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล

การทดลองจัดการจราจรในช่วงการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ภายใต้การนำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครและทีมงานสาทรโมเดล ได้ดำเนินการทดลองมาตรการเต็มรูปแบบในสัปดาห์ที่ 2 แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วงเวลา ระหว่าง 6.00-7.15 น. และ 17.00-19.00 น.

ผลการทดลองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าระหว่างเวลา 6.00-7.15 น. ได้ดำเนินมาตรการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การจัดช่องจราจรพิเศษ ตั้งแต่แยกสาทรถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2. จัดช่องการจราจรบริเวณข้างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด้วยการหยุดส่งนักเรียนแล้วรีบเคลื่อนรถออกไป กำหนดจุดรับส่ง 3 โซน 3. การบริหารควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกสาทรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากผลการทดลองพบว่า มีค่าเฉลี่ยปริมาณรถทั้งหมดที่ผ่านแยกได้มากกว่าในช่วงก่อนเริ่มการทดลองอยู่ 670 คัน คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าเฉลี่ย และจากการวัดความเร็วเฉลี่ยผ่านรถที่มีการรายงานพิกัด จากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี จนถึงแยกนรินทร พบว่ามีความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26-28

สำหรับในช่วงเย็นที่มีการจราจรคับคั่งด้านขาออก มีมาตรการหัามจอดใกล้ทางแยกบริเวณทางลงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ และการย้ายจุดจอดรถประจำทางชั่วคราว พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนรถที่ผ่านแยกสาทรไปได้จากแยกสาทรใต้ มากกว่าช่วงก่อนการทดลอง 160 คัน คิดเป็น ร้อยละ 3.5

โครงการจอดแล้วจร มีที่จอดรถในโครงการรวมทั้งหมด 2,794 คัน ผู้ใช้ปัจจุบันมี 504 คน โดยเฉพาะจุดจอดแล้วจรกรุงธนบุรีเฉลี่ย 280 คน/วัน จากการสำรวจพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง 20 นาที ลดระยะทางการขับรถยนต์ได้ 11 กม./วัน

มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานในบริเวณถนนสาทร และสีลม จำนวน 11 แห่ง ที่ได้เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลา

แอพพลิเคชัน Linkflow ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ใช้ถึง 3,308 ราย นอกจากนั้นยังมี 25 บริษัทร่วมใช้บริการแอพพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน จากผลตัวอย่าง 69 % ของพนักงานที่ทดลองใช้แอพพลิเคชัน สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ดีขี้น

สรุปการทดลองจัดการจราจรในช่วงการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ทางโครงการได้เริ่มมาตรการจัดจราจรดังนี้
1. การเปิดช่องจราจรพิเศษตั้งแต่แยกสาทรถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
2. การจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
3. การบริหารควบคุมสัญญาณไฟจราจร
4. การประมวลผลภาพวีดีโอเพื่อจัดการจราจร
5. การติดเซนเซอร์เก็บข้อมูลเพื่อใช้จัดสัญญาณไฟจราจร
6. การบริหารจัดการจุดจอดรถประจำทาง
7. การจัดการรถที่เลี้ยวซ้าย
8. การบังคับใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด
9. การย้ายตำแหน่งป้ายรถประจำทาง
10. การจัดการรถเข้าออกอาคาร
11. การห้ามจอดรถบริเวณใกล้ทางแยก
12. การห้ามจอดรถบริเวณใกล้แยกนรินทร (ช่วงเย็น)
13. การเพิ่มความจุของด้านเก็บค่าผ่านทางถนนพระรามที่ 4
14. การห้ามจอดรถริมถนนพระรามที่ 4 (ช่วงเย็น)
15. การตัดต้นไม้เพิ่มระยะมองเห็น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Bk3ad
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 17:43 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน