บทความ

สาทรโมเดล ประสบความสำเร็จ ช่วยรถติดน้อยลง


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย พลตต. นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ภักดี กล่อมคอน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร รศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล

การทดลองจัดการจราจรในช่วงการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ภายใต้การนำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครและทีมงานสาทรโมเดล ได้ดำเนินการทดลองมาตรการเต็มรูปแบบในสัปดาห์ที่ 2 แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วงเวลา ระหว่าง 6.00-7.15 น. และ 17.00-19.00 น.

ผลการทดลองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าระหว่างเวลา 6.00-7.15 น. ได้ดำเนินมาตรการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การจัดช่องจราจรพิเศษ ตั้งแต่แยกสาทรถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2. จัดช่องการจราจรบริเวณข้างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด้วยการหยุดส่งนักเรียนแล้วรีบเคลื่อนรถออกไป กำหนดจุดรับส่ง 3 โซน 3. การบริหารควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกสาทรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากผลการทดลองพบว่า มีค่าเฉลี่ยปริมาณรถทั้งหมดที่ผ่านแยกได้มากกว่าในช่วงก่อนเริ่มการทดลองอยู่ 670 คัน คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าเฉลี่ย และจากการวัดความเร็วเฉลี่ยผ่านรถที่มีการรายงานพิกัด จากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี จนถึงแยกนรินทร พบว่ามีความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26-28

สำหรับในช่วงเย็นที่มีการจราจรคับคั่งด้านขาออก มีมาตรการหัามจอดใกล้ทางแยกบริเวณทางลงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ และการย้ายจุดจอดรถประจำทางชั่วคราว พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนรถที่ผ่านแยกสาทรไปได้จากแยกสาทรใต้ มากกว่าช่วงก่อนการทดลอง 160 คัน คิดเป็น ร้อยละ 3.5

โครงการจอดแล้วจร มีที่จอดรถในโครงการรวมทั้งหมด 2,794 คัน ผู้ใช้ปัจจุบันมี 504 คน โดยเฉพาะจุดจอดแล้วจรกรุงธนบุรีเฉลี่ย 280 คน/วัน จากการสำรวจพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง 20 นาที ลดระยะทางการขับรถยนต์ได้ 11 กม./วัน

มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานในบริเวณถนนสาทร และสีลม จำนวน 11 แห่ง ที่ได้เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลา

แอพพลิเคชัน Linkflow ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ใช้ถึง 3,308 ราย นอกจากนั้นยังมี 25 บริษัทร่วมใช้บริการแอพพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน จากผลตัวอย่าง 69 % ของพนักงานที่ทดลองใช้แอพพลิเคชัน สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ดีขี้น

สรุปการทดลองจัดการจราจรในช่วงการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ทางโครงการได้เริ่มมาตรการจัดจราจรดังนี้
1. การเปิดช่องจราจรพิเศษตั้งแต่แยกสาทรถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
2. การจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
3. การบริหารควบคุมสัญญาณไฟจราจร
4. การประมวลผลภาพวีดีโอเพื่อจัดการจราจร
5. การติดเซนเซอร์เก็บข้อมูลเพื่อใช้จัดสัญญาณไฟจราจร
6. การบริหารจัดการจุดจอดรถประจำทาง
7. การจัดการรถที่เลี้ยวซ้าย
8. การบังคับใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด
9. การย้ายตำแหน่งป้ายรถประจำทาง
10. การจัดการรถเข้าออกอาคาร
11. การห้ามจอดรถบริเวณใกล้ทางแยก
12. การห้ามจอดรถบริเวณใกล้แยกนรินทร (ช่วงเย็น)
13. การเพิ่มความจุของด้านเก็บค่าผ่านทางถนนพระรามที่ 4
14. การห้ามจอดรถริมถนนพระรามที่ 4 (ช่วงเย็น)
15. การตัดต้นไม้เพิ่มระยะมองเห็น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Bk3ad
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 17:43 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th