ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน 17 ล้านบาท


ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี พศ. 2559 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 8 องค์กร รวมมูลค่า 17  ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องกแรนด์บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ก่อตั้งขึ้น มูลนิธิฯ ได้นำดอกผลที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น

– ด้านการศึกษา 38 ล้านบาท

– ด้านคุณภาพชีวิต 73 ล้านบาท

– ด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล 61 ล้านบาท

ปี 2559 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ให้แก่ 12  โครงการ จาก 8  องค์กร ดังนี้

 

1. สำนักชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงก่ีเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ 2. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 โครงการ ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 3. โครงการหนูรักผักสีเขียว และโครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่งคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อเด็กและชุมชน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาภาคใต้

4. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พลตอ. เภา สารสิน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบ้านตะวันใหม่ 2. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 1 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการวางวัลผลงานวิชาการ TTF Award------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IpwI7
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.3 ล้าน
2.
4.5-4.7 ล้าน
3.
3.5-4.3 ล้าน
4.
2.4 ล้าน
5.
2.6 ล้าน
6.
6.3-17.8 ล้าน
7.
6.5-18.2 ล้าน
8.
19.2-22.1 ล้าน
9.
18.0-20.9 ล้าน
10.
3.2-3.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน