บทความ

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน 17 ล้านบาท


ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี พศ. 2559 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 8 องค์กร รวมมูลค่า 17  ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องกแรนด์บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ก่อตั้งขึ้น มูลนิธิฯ ได้นำดอกผลที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น

– ด้านการศึกษา 38 ล้านบาท

– ด้านคุณภาพชีวิต 73 ล้านบาท

– ด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล 61 ล้านบาท

ปี 2559 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ให้แก่ 12  โครงการ จาก 8  องค์กร ดังนี้

 

1. สำนักชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงก่ีเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ 2. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 โครงการ ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 3. โครงการหนูรักผักสีเขียว และโครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่งคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อเด็กและชุมชน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาภาคใต้

4. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พลตอ. เภา สารสิน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบ้านตะวันใหม่ 2. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 1 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการวางวัลผลงานวิชาการ TTF Award------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IpwI7
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th