เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท SUV SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 9,500 1,409
8,091
574.2
2.5

ประเภท PASSENGER CARS SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 11,261 7,284
3,977
54.6
2.9

ประเภท COMMERCIAL VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 1,663 623
1,040
166.9
0.4

ประเภท 1-TON PICKUPS  SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 16,502 10,249
6,253
61.0
4.3

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 38,926 19,565
19,361
99.0
10.1

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation