เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
SUZUKI 685 0
685
inf
6.2

ประเภท PASSENGER CARS SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
SUZUKI 1,156 949
207
21.8
10.4

ประเภท COMMERCIAL VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
SUZUKI 137 205
-68
-33.2
1.2

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation