เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท SUV SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
NISSAN 579 590
-11
-1.9
3.3

ประเภท PASSENGER CARS SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
NISSAN 703 427
276
64.6
4.0

ประเภท COMMERCIAL VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
NISSAN 0 9
-9
-100.0
0.0

ประเภท 1-TON PICKUPS  SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
NISSAN 529 300
229
76.3
3.0

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
NISSAN 1,811 1,326
485
36.6
10.2

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation