เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท COMMERCIAL VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MITSUBISHI 10 0
10
inf
0.0

ประเภท SUV SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MITSUBISHI 16 13
3
23.1
0.0

ประเภท PASSENGER CARS SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MITSUBISHI 3,237 1,503
1,734
115.4
6.1

ประเภท 1-TON PICKUPS  SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MITSUBISHI 1,337 1,342
-5
-0.4
2.5

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MITSUBISHI 4,600 2,858
1,742
61.0
8.7

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation