เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท SUV SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MAZDA 678 1,026
-348
-33.9
4.1

ประเภท PASSENGER CARS SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MAZDA 1,087 941
146
15.5
6.6

ประเภท 1-TON PICKUPS  SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MAZDA 203 112
91
81.3
1.2

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
MAZDA 1,968 2,079
-111
-5.3
11.9

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation