เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือน เมษายน ปี 2024/2023

ประเภท COMMERCIAL VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 1,775 1,456
319
21.9
1.0

ประเภท 1-TON PICKUPS  SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 12,964 11,880
1,084
9.1
7.6

ประเภท VEHICLE SALES BY MAKE

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 14,739 13,336
1,403
10.5
8.6

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation