สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถาม Autoinfo Online


หมวก MotoGP Chang International Circuit จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 

1. คุณ ชัยมงคล ภาระษี

 

2. คุณ พัชรีวรรณ บัวแย้ม

 

3. คุณ รจนา แก่นจันทร์

 

4. คุณ อันดามัน พัฒนะโพธิ์

 

5. คุณ ชาญวิทย์ สุเวชวัฒนกุล

 

 

เสื้อ Jacket MotoGP Chang International Circuit จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. คุณ สวง กลิ่นจันทร์

 

2. คุณ มนูญ วิศวานุภาพ

 

3. คุณ พรรณธิยา วิ่งสุข

 

4. คุณ นัชนันท์ วิเชียรชม

 

5. คุณ ตุลาคม เข็มสุวรรณ------------------------------
คอลัมน์ : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jxrDx
เพิ่มเพื่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง