สโมสรฟอร์มูลา

บริดจสโตน ฯ สนับสนุนการศึกษา


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 8″ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2558
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YQCIX
เพิ่มเพื่อน