เนื่องจากปก Car Stereo

CAR STEREO SOUND SESSION


อีกครั้งกับกิจกรรม CAR STEREO SOUND SESSION ที่มอบให้กับ “คู่หูคนรักเครื่องเสียง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยทีมงาน CAR STEREO ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย มีกลุ่มผู้ชื่นชอบ และนักเล่นเครื่องเสียงเข้าร่วมงานถึง 36 คัน ! โดยมีกลุ่ม RANGER STATION AUDIO, MICRO-PRECISION, HIDEF AUDIO และล่าสุด SCAN SPEAK โดย โก้ แห่งร้าน ชัยนาท ซาวด์ พร้อมเดโมคาร์ และเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียง กับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียง และกองบรรณาธิการ CAR STEREO พร้อมนำเสนอข้อมูล ผลการทดสอบ
และข่าวกิจกรรม สู่ผู้อ่านนิตยสาร CAR STEREO ผู้ชมรายการโทรทัศน์ “โลกรถยนต์” รวมถึงกลุ่มนักเล่น
เครื่องเสียง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริม และพัฒนาวงการเครื่องเสียงรถยนต์ต่อไป สำหรับหัวข้อของ
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นประกอบด้วย

 

O SOUND TALK เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเล่นเครื่องเสียงกับผู้เชี่ยวชาญ และกองบรรณาธิการ CAR STEREO

O LISTENING TEST ทดลองฟังชุดเครื่องเสียงในรถแต่ละคัน

O EQUIPMENT TEST REPORT ทดสอบเสียงด้วยเครื่องมือ AUDISON BIT TUNE

 

สำหรับกิจกรรม CAR STEREO SOUND SESSION ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อต้อนรับกลุ่มนักเล่น และคนรักเครื่องเสียงรถยนต์ทุกท่าน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่…ที่สำคัญ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งค่าย
เพราะทุกคน และทุกกลุ่ม สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเล่นเครื่องเสียง
รถยนต์ระหว่างกันได้

 

นอกจากนี้ กลุ่มนักเล่น และคนรักเครื่องเสียงทุกท่าน สามารถนำรถเข้ามาทดสอบเสียงด้วยเครื่องมือ
AUDISON BIT TUNE ในห้องปฏิบัติการ CAR STEREO TEST LAB โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของนิตยสาร เพื่อทำการวิเคราะห์ให้เห็นว่าชุดเครื่องเสียงของท่านเป็นอย่างไร ปรับทูนเสียง
ถูกต้องหรือไม่ สามารถปรึกษา และให้คำแนะนำอย่างถูกต้องโดยทีมงาน CAR STEREO TEST LAB ของเรา

 

ส่งท้าย

สำหรับกิจกรรม CAR STEREO SOUND SESSION ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทุกท่านต่างชื่นชอบ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ในทิศทางเดียวกัน บางครั้งหลายสิ่งที่ไม่รู้ สามารถเกิดขึ้นได้จากที่นี่

 

* สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศุภสรรค สิทธิกล (หน่อย) โทร. 0-2641-8444 ต่อ 403, 08-9133-8967 และติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน FACEBOOK: Car Stereo MAGAZINE------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2556
คอลัมน์ : เนื่องจากปก Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yPbsM
เพิ่มเพื่อน