สาระเชิงโฆษณา

บอร์เนียว เทคนิเคิล ฯ


ตลาดน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก แต่ก็ยังมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง บอร์เนียว เทคนิเคิล ฯ ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดจำหน่ายที่ทุ่มผลิตบแรนด์ “YOKOLUBE” ลงสู้ศึก

ฟอร์มูลา : ที่มาของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและน้ำมันเครื่อง YOKOLUBE ?
ณัฐพล : ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและน้ำมันเครื่อง YOKOLUBE เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (มาเลเซีย) และกลุ่มฮับซุนโกลบอลด์ (สิงคโปร์) ที่ต้องการจะรุกตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ทั้งภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในภาคพื้นเอเชีย รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ฟอร์มูลา : การทำตลาดของไทย และมาเลเซียแบ่งกันอย่างไร ?
ณัฐพล : แต่ละประเทศจะมีทีมการตลาดดูแลในประเทศของตนเอง ทั้งนี้เพื่อการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว แต่ยังมีการประสานงาน และพัฒนาสินค้าร่วมกัน ภายใต้คอนเซพท์ PERFORMANCE BEYOND VALUE แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ เช่น แพคเกจิง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ฟอร์มูลา : เปิดตลาดตั้งแต่เมื่อไร ?
ณัฐพล : ในประเทศไทยเปิดตัวครั้งแรกที่งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29″ ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว

ฟอร์มูลา : สินค้าได้รับการตอบรับอย่างไรบ้าง ?
ณัฐพล : ได้รับการตอบรับดีมาก เนื่องจากสินค้าที่บริษัท ฯ เลือกมาจำหน่ายมีความหลากหลาย และยังเป็นสินค้าระดับพรีเมียม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความคุ้มค่า และราคาไม่แพง ที่จัดอยู่ในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นระดับกลาง

ฟอร์มูลา : แผนงานการรุกตลาดในปีนี้จะเป็นอย่างไร ?
ณัฐพล : ปัจจุบัน บริษัท ฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ YOKOLUBE ผ่าน 8 สาขาทั่วประเทศ จะขยายต่อไปยังศูนย์บริการรถยนต์ ร้านค้าอะไหล่ และศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ที่เป็นเครือข่ายของ บอร์เนียว ฯ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย คาราวานเปิดตัวสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในบแรนด์

ฟอร์มูลา : ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร ?
ณัฐพล : บริษัท ฯ ตั้งเป้าที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ โดยปัจจุบันมีสินค้าจำหน่าย ทั้งน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล ซึ่งมีสูตรที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้รถ มีตั้งแต่เกรดสังเคราะห์ 100 % กึ่งสังเคราะห์ เกรดรวมไปจนถึงเกรดเดี่ยว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จาระบีทั้งภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ รวมถึงยังมีน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ที่มากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลาดต่อไปในอนาคต
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2790-4900------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2556
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aLAo5

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน