พิเศษ

ตาม อีซูซุ ไป


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ….เพื่อชีวิต” แห่งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับโรงเรียนแห่งที่ 2 นอกจากน้ำดื่มจะมีปริมาณหินปูนเจือปนปริมาณสูงแล้ว ยังพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดี่มในหน้าแล้ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดลำดับให้โรงเรียนนี้อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน

อีซูซุ ให้การช่วยเหลือโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ชุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร พร้อมทั้งจัดสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน โดยติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการบำรุงรักษา ดูแลระบบการผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งแนะนำวิธีการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบบรรจุขวด จำหน่ายในชุมชนใกล้เคียง

อีซูซุ หวังว่า “น้ำสะอาด” จากโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่โรงเรียน และชุมชน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2556
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NJqHh

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน