บทความ

ตาม อีซูซุ ไป


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ….เพื่อชีวิต” แห่งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับโรงเรียนแห่งที่ 2 นอกจากน้ำดื่มจะมีปริมาณหินปูนเจือปนปริมาณสูงแล้ว ยังพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดี่มในหน้าแล้ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดลำดับให้โรงเรียนนี้อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน

อีซูซุ ให้การช่วยเหลือโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ ชุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร พร้อมทั้งจัดสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน โดยติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการบำรุงรักษา ดูแลระบบการผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งแนะนำวิธีการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบบรรจุขวด จำหน่ายในชุมชนใกล้เคียง

อีซูซุ หวังว่า “น้ำสะอาด” จากโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่โรงเรียน และชุมชน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2556
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NJqHh
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th