ชุมชนชาวโฟร์วีลล์

บานาน่าทีม และกำแพงเพชรออฟโรด


“บานาน่าทีม” และ “กำแพงเพชรออฟโรด” ผู้ใช้รถโฟร์วีลดไรฟ 2 กลุ่มใหญ่แห่ง จ. กำแพงเพชร มีเจตนารมณ์เดียวกัน คือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานสาธารณประโยชน์ในถิ่นทุรกันดาร และช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.

ทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้รวบรวมเพื่อนพ้องที่ใช้รถโฟร์วีลดไรฟในกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 40 คัน เพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ที่รถยนต์ธรรมดาเข้าไม่ถึง ทั้งยังช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้ใช้รถโฟร์วีลดไรฟเมื่อประสบเหตุขัดข้อง หรืออุบัติเหตุในพื้นที่ จ. กำแพงเพชร และอีกภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการเดินทางพร้อมนำทางให้กับหน่วยแพทย์อาสาและทันตกรรมเคลื่อนที่ ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

“กำแพงเพชรออฟโรด” มี พตอ. อดิศร อินสด เป็นประธาน และอนงค์ ฉิมพุฒ รับตำแหน่งเป็นประธานกลุ่ม “บานาน่าทีม”

เพื่อนสมาชิกประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งรับราชการ พนักงานบริษัท และประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยใช้บ้านหลังใหญ่ของ อนงค์ ฉิมพุฒ เป็นที่พบปะพูดคุยสรุปทริพการเดินทาง และสังสรรค์เป็นประจำ

รถโฟร์วีลดไรฟสไตล์ดุของพวกเขา เป็นฝีมืองานสร้างจาก อู่ตะวัน และอู่ช่างแดง ทั้ง 2 ร้านนี้เป็นของเพื่อนสมาชิก กรณีที่รถมีปัญหาขณะเดินทาง ทั้ง 2 ร้านนี้ซึ่งเข้าร่วมเดินทางทุกครั้งจะรับหน้าที่ซ่อมบำรุงไปด้วย

ผลงานสาธารณประโยชน์ที่ทำกันเป็นประจำ ได้แก่ ช่วยเหลือแพทย์อาสาจากมูลนิธิ พอ.สว. ในเรื่องการเดินทาง และลำเลียงสัมภาระเป็นประจำทุกปี, บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน อ. ตะพานหิน จ. กำแพงเพชร, ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ จ. ตาก ฯลฯ

ติดต่อเพื่อพูดคุยกับพวกเขาได้ที่ www.facebook.com/บานาน่าทีม กำแพงเพชรออฟโรด หรือโทรศัพท์ 08-1534-7110------------------------------
เรื่องโดย : ณัฐเทพ เผ่าจินดา
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์/บานาน่าทีมกำแพงเพชรออฟโรด
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2556
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uSQ3Q
เพิ่มเพื่อน