พิเศษ

อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต


กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จัดสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการเสาะหาแหล่งน้ำที่สะอาด สำหรับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำสะอาด ทั้งการขาดแคลนน้ำ และการมีน้ำแต่ปนเปื้อนด้วยสารต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ โครงการ ฯ นี้ จะเข้าช่วยในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

โดยริเริ่มโครงการแรก ที่โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า โรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาน้ำดื่มปนเปื้อนหินปูน ส่งผลให้นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง มีอัตราป่วยเป็นโรคนิ่วสูงสุดใน อ. เชียงดาว อีกทั้งทางโรงเรียนและชุมชนต้องเสียเงินจำนวนมากในการซื้อน้ำมาบริโภค กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญ จึงริเริ่มโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบบรรจุขวดจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิต 500 ลิตร/ชม. หรือ 20,000 ลิตร/วัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงโดยศิลปินดารา และกลุ่ม ISUZU YOUNG OWNER CLUB พร้อมมอบทุนอาหารกลางวันจำนวน 50,000 บาท จากผู้บริหาร กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย

โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถี อีซูซุ” ที่พร้อมตอบสนองสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม------------------------------
เรื่องโดย : แอลเอนนิวส์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2556
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lYl1e
เพิ่มเพื่อน