บทความ

ฮาเบมุส ปาปัม


เสียงย่ำระฆังที่กังวานหลังเวลา 19.08 นาฬิกา ตามเวลาของ นครรัฐวาติกัน ในกรุงโรม เมื่อคืนวันที่ 13 มีนาคม 2013 ภายหลังที่ควันสีขาวพวยพุ่งออกมาทางปล่องไฟของวิหารน้อยซิสติน เพื่อเป็นสัญญาณว่า คริสตจักรมีสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เรียบร้อยแล้ว จากการเลือกของพระคาร์ดินัลจำนวน 115 รูป

เป็นการพลิกความคาดหมายเมื่อผลการคัดเลือกปรากฏว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ลำดับที่ 226 แห่งคริสตจักร ได้แก่ พระคาร์ดินัลโฆร์เก มารีโอ แบร์โกกลิโอ (JORGE MARIO BERGOGLIO) เชื้อชาติอาร์เจนตินา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ 1 นับเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ 1,300 ปี ที่มิใช่คนยุโรป แต่เป็นชาวละติน-อเมริกา

พระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จออกมุขกลางแห่งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หลังจากพระองค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปกครองชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยกว่า 1.2 พันล้านคน
“จ

งสวดเพื่อข้าพเจ้า” พระสันตะปาปาองค์ใหม่ตรัสกับพสกนิกรนับหมื่นที่มาแออัดในจตุรัสข้างล่าง ด้วยฉลองพระองค์สีขาว
พระคาร์ดินัล ฌอง-หลุยส์ โตรอง (JEAN-LOUIS TAURAN) เชื้อสายฝรั่งเศส เป็นพระคาร์ดินัลผู้แทนประกาศผลการคัดเลือกด้วยถ้อยคำภาษาละตินว่า

“ฮาเบมุส ปาปัม” ซึ่งแปลว่า “เรามีสมเด็จพระสันตะปาปาแล้ว”

พระนาม “ฟรานซิส” ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อระลึกถึง นักบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซี (SAINT FRANCIS OF ASSISI) ผู้มีชีวิตเรียบง่ายและสมถะอย่างมาก มรณภาพไปเมื่อปี 1226

การตรัสเป็นครั้งแรกกับฝูงชนที่มาแออัดเต็มจตุรัสมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พร้อมด้วยร่มกันฝน ที่ตกลงมาอย่างหนักนั้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพระสันตะปาปาองค์ที่แล้ว คือ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16

ความต่างกัน คือ พระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้คริสตชนสวดเพื่อพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะสวดเพื่อคริสตชนทั้งมวล
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเลี่ยงการประทับรถยนต์พระที่นั่งหลังจากที่ปรากฏพระองค์กับฝูงชนที่มุขกลาง โดยเลือกเสด็จร่วมกับพระคาร์ดินัลองค์อื่นๆ ด้วยรถรับ-ส่งสามัญ เพื่อไปร่วมอาหารมื้อค่ำ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่พำนักของพระสงฆ์ในนครรัฐวาติกัน
สันตะปาปาแบร์โกกลิโอ เป็นคนบัวโนส ไอเรสแห่งประเทศอาร์เจนตินา ได้ชื่อเป็นผู้มีสมถะ เคร่งวินัย ใช้ชีวิตบนความเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง อาศัยอยู่ในอาคารชุดขนาดเล็กนอกเมืองบัวโนส ไอเรส และใช้รถเมล์ประจำทางเป็นพาหนะในการเดินทางประจำวัน
พระองค์ทรงต่อสู้กับความอยุติธรรมของสังคมในอาร์เจนตินา และในประเทศกลุ่มละติน-อเมริกา เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีหญิงคริสตินา แฟร์นันเดส เคิร์ชแนร์ และอดีตประธานาธิบดีเนสเตอร์ เคิร์ชแนร์ คู่สมรสของท่านประธานาธิบดีหญิงคริสตินา

อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีคริสตินา เคิร์ชแนร์ ได้ออกแถลงการณ์หลังทราบข่าวการคัดเลือกพระสันตะปาปา แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พร้อมทั้งระบุว่า พระองค์ได้เข้ารับหน้าที่อันสำคัญ ต่อการสร้างบรรทัดฐานแห่งความยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง กรณีการสมรสของมนุษย์เพศเดียวกัน ทรงมีความเห็นไว้เมื่อปี 2010 ว่า เป็นพฤติกรรมที่พยายามทำลายล้างพระประสงค์แห่งพระเจ้า
ไม่ต้องสงสัยว่า ชาวอาร์เจนตินาจะพากันโห่ร้องด้วยความปลื้มปีติยินดีหลังคำประกาศอย่างเป็นทางการของนครรัฐวาติกัน
สตรีคนหนึ่งออกมาเปล่งเสียงก้องบนถนนสายหนึ่ง ในเมืองบัวโนส ไอเรส
“นี่คือคำอำนวยพรแก่ชาวอาร์เจนตินา…!”

หลังคำขอให้ประชาชนสวดเพื่อพระองค์แล้ว พระสันตะปาปาฟรานซิสก็ตรัสอย่างมีอารมณ์ขันว่า

…ดูราวกับว่า การเลือกพระสันตะปาปาครั้งนี้ ภราดรคาร์ดินัลทั้งหลายถึงกับต้องไปตระเวนค้นหากันจนสุดขอบโลกเลยทีเดียว…
จากนั้น ทรงขอให้สวดเพื่อพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16 พร้อมทั้งระบุว่า คริสตจักรพร้อมแล้วเพื่อ การเดินทางแห่งภราดรภาพ ความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจ

ฝูงชนชาวคริสตจักรที่มาชุมนุมกันเต็มจตุรัสมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ไม่ยอมพ่ายแพ้กับสายฝน และพร้อมใจกันกางร่มโห่ร้องด้วยความยินดี เมื่อเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากหลังคาวิหารน้อยซิสตินในเวลา 19.08 น. ตรงกับเวลาในประเทศไทย 01.08 คืนวันที่ 14 มีนาคม 2556

พร้อมทั้งเปล่งเสียงถวายพระพรว่า “สมเด็จพระสันตะปาปา จงทรงพระเจริญ” เมื่อพระองค์เสด็จออกมุขกลาง
การคัดเลือกครั้งนี้ วงการคริสตจักรถือเป็นการคัดเลือกที่ใช้เวลาน้อยกว่าที่คาดหมาย ซึ่งมีพระคาร์ดินัลแถวหน้ามากมาย เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสืบแทน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16

ปัญหาการปกครองคริสตจักรมีไม่น้อย ในยุคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสขึ้นดำรงตำแหน่ง มีทั้งการบริหารขจัดความขัดแย้งภายในคริสตจักรที่มีการแบ่งฝ่าย การชำระสะสางคดีอื้อฉาวนักบวชล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เยาว์ การเพิ่มบทบาทของสตรีในคริสตจักร ตลอดจนการแก้ปัญหาผู้เลื่อมใสศรัทธานับถือคริสต์ศาสนาที่มีจำนวนลดลง

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิส ยังจะต้องนำคริสตจักรให้หลุดพ้นการแข่งขันจากศาสนาอื่น การเปิดเกมรุกของฝ่ายฆราวาส โดยเฉพาะบนดินแดนที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรป รวมถึงข้อกล่าวหาอันอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในธนาคารวาติกัน

พิธีมิสซาเพื่อเข้ารับตำแหน่ง กำหนดเป็นวันที่ 19 มีนาคม 2013

การประชุมลับเพื่อคัดเลือกพระสันตะปาปา เริ่มตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 โดยมีการลงคะแนน 1 รอบ และอีก 4 รอบในวันพุธ และผลปรากฏว่าพระคาร์ดินัลฟรานซิสได้รับคัดเลือก ในรอบที่ห้าด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของฝ่ายมาจอริตี
สมเด็จพระสันตะปาปาที่แล้วๆ มา อย่างน้อย 4 พระองค์ ใช้เวลาคัดเลือกไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ในวันเดียวกัน สำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ความว่า

…ในโอกาสอันสำคัญยิ่งที่พระคุณเจ้าได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิค ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่ง จึงขอส่งความปรารถนาดีมาถวายพระพร ให้พระคุณเจ้าประสบแด่ความสุขสิริสวัสดิ์และความสำเร็จทุกประการ…------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2556
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WBIH4
อัพเดทล่าสุด
21 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,499,000
2.
2,490,000
3.
1,500,000
4.
5,099,000
6.
2,379,000
7.
3,999,000
8.
16,900,000
11.
655,000
12.
1,350,000
13.
21,800,000
14.
21,500,000
15.
19,800,000
16.
31,900,000
17.
5,350,000
19.
6,990,000
20.
8,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th