ระหว่างเพื่อน

ฮาเบมุส ปาปัม


เสียงย่ำระฆังที่กังวานหลังเวลา 19.08 นาฬิกา ตามเวลาของ นครรัฐวาติกัน ในกรุงโรม เมื่อคืนวันที่ 13 มีนาคม 2013 ภายหลังที่ควันสีขาวพวยพุ่งออกมาทางปล่องไฟของวิหารน้อยซิสติน เพื่อเป็นสัญญาณว่า คริสตจักรมีสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เรียบร้อยแล้ว จากการเลือกของพระคาร์ดินัลจำนวน 115 รูป

เป็นการพลิกความคาดหมายเมื่อผลการคัดเลือกปรากฏว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ลำดับที่ 226 แห่งคริสตจักร ได้แก่ พระคาร์ดินัลโฆร์เก มารีโอ แบร์โกกลิโอ (JORGE MARIO BERGOGLIO) เชื้อชาติอาร์เจนตินา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ 1 นับเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ 1,300 ปี ที่มิใช่คนยุโรป แต่เป็นชาวละติน-อเมริกา

พระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จออกมุขกลางแห่งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หลังจากพระองค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปกครองชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยกว่า 1.2 พันล้านคน
“จ

งสวดเพื่อข้าพเจ้า” พระสันตะปาปาองค์ใหม่ตรัสกับพสกนิกรนับหมื่นที่มาแออัดในจตุรัสข้างล่าง ด้วยฉลองพระองค์สีขาว
พระคาร์ดินัล ฌอง-หลุยส์ โตรอง (JEAN-LOUIS TAURAN) เชื้อสายฝรั่งเศส เป็นพระคาร์ดินัลผู้แทนประกาศผลการคัดเลือกด้วยถ้อยคำภาษาละตินว่า

“ฮาเบมุส ปาปัม” ซึ่งแปลว่า “เรามีสมเด็จพระสันตะปาปาแล้ว”

พระนาม “ฟรานซิส” ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อระลึกถึง นักบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซี (SAINT FRANCIS OF ASSISI) ผู้มีชีวิตเรียบง่ายและสมถะอย่างมาก มรณภาพไปเมื่อปี 1226

การตรัสเป็นครั้งแรกกับฝูงชนที่มาแออัดเต็มจตุรัสมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พร้อมด้วยร่มกันฝน ที่ตกลงมาอย่างหนักนั้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพระสันตะปาปาองค์ที่แล้ว คือ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16

ความต่างกัน คือ พระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้คริสตชนสวดเพื่อพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะสวดเพื่อคริสตชนทั้งมวล
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเลี่ยงการประทับรถยนต์พระที่นั่งหลังจากที่ปรากฏพระองค์กับฝูงชนที่มุขกลาง โดยเลือกเสด็จร่วมกับพระคาร์ดินัลองค์อื่นๆ ด้วยรถรับ-ส่งสามัญ เพื่อไปร่วมอาหารมื้อค่ำ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่พำนักของพระสงฆ์ในนครรัฐวาติกัน
สันตะปาปาแบร์โกกลิโอ เป็นคนบัวโนส ไอเรสแห่งประเทศอาร์เจนตินา ได้ชื่อเป็นผู้มีสมถะ เคร่งวินัย ใช้ชีวิตบนความเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง อาศัยอยู่ในอาคารชุดขนาดเล็กนอกเมืองบัวโนส ไอเรส และใช้รถเมล์ประจำทางเป็นพาหนะในการเดินทางประจำวัน
พระองค์ทรงต่อสู้กับความอยุติธรรมของสังคมในอาร์เจนตินา และในประเทศกลุ่มละติน-อเมริกา เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีหญิงคริสตินา แฟร์นันเดส เคิร์ชแนร์ และอดีตประธานาธิบดีเนสเตอร์ เคิร์ชแนร์ คู่สมรสของท่านประธานาธิบดีหญิงคริสตินา

อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีคริสตินา เคิร์ชแนร์ ได้ออกแถลงการณ์หลังทราบข่าวการคัดเลือกพระสันตะปาปา แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พร้อมทั้งระบุว่า พระองค์ได้เข้ารับหน้าที่อันสำคัญ ต่อการสร้างบรรทัดฐานแห่งความยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง กรณีการสมรสของมนุษย์เพศเดียวกัน ทรงมีความเห็นไว้เมื่อปี 2010 ว่า เป็นพฤติกรรมที่พยายามทำลายล้างพระประสงค์แห่งพระเจ้า
ไม่ต้องสงสัยว่า ชาวอาร์เจนตินาจะพากันโห่ร้องด้วยความปลื้มปีติยินดีหลังคำประกาศอย่างเป็นทางการของนครรัฐวาติกัน
สตรีคนหนึ่งออกมาเปล่งเสียงก้องบนถนนสายหนึ่ง ในเมืองบัวโนส ไอเรส
“นี่คือคำอำนวยพรแก่ชาวอาร์เจนตินา…!”

หลังคำขอให้ประชาชนสวดเพื่อพระองค์แล้ว พระสันตะปาปาฟรานซิสก็ตรัสอย่างมีอารมณ์ขันว่า

…ดูราวกับว่า การเลือกพระสันตะปาปาครั้งนี้ ภราดรคาร์ดินัลทั้งหลายถึงกับต้องไปตระเวนค้นหากันจนสุดขอบโลกเลยทีเดียว…
จากนั้น ทรงขอให้สวดเพื่อพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16 พร้อมทั้งระบุว่า คริสตจักรพร้อมแล้วเพื่อ การเดินทางแห่งภราดรภาพ ความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจ

ฝูงชนชาวคริสตจักรที่มาชุมนุมกันเต็มจตุรัสมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ไม่ยอมพ่ายแพ้กับสายฝน และพร้อมใจกันกางร่มโห่ร้องด้วยความยินดี เมื่อเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากหลังคาวิหารน้อยซิสตินในเวลา 19.08 น. ตรงกับเวลาในประเทศไทย 01.08 คืนวันที่ 14 มีนาคม 2556

พร้อมทั้งเปล่งเสียงถวายพระพรว่า “สมเด็จพระสันตะปาปา จงทรงพระเจริญ” เมื่อพระองค์เสด็จออกมุขกลาง
การคัดเลือกครั้งนี้ วงการคริสตจักรถือเป็นการคัดเลือกที่ใช้เวลาน้อยกว่าที่คาดหมาย ซึ่งมีพระคาร์ดินัลแถวหน้ามากมาย เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสืบแทน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่ 16

ปัญหาการปกครองคริสตจักรมีไม่น้อย ในยุคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสขึ้นดำรงตำแหน่ง มีทั้งการบริหารขจัดความขัดแย้งภายในคริสตจักรที่มีการแบ่งฝ่าย การชำระสะสางคดีอื้อฉาวนักบวชล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เยาว์ การเพิ่มบทบาทของสตรีในคริสตจักร ตลอดจนการแก้ปัญหาผู้เลื่อมใสศรัทธานับถือคริสต์ศาสนาที่มีจำนวนลดลง

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิส ยังจะต้องนำคริสตจักรให้หลุดพ้นการแข่งขันจากศาสนาอื่น การเปิดเกมรุกของฝ่ายฆราวาส โดยเฉพาะบนดินแดนที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรป รวมถึงข้อกล่าวหาอันอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในธนาคารวาติกัน

พิธีมิสซาเพื่อเข้ารับตำแหน่ง กำหนดเป็นวันที่ 19 มีนาคม 2013

การประชุมลับเพื่อคัดเลือกพระสันตะปาปา เริ่มตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 โดยมีการลงคะแนน 1 รอบ และอีก 4 รอบในวันพุธ และผลปรากฏว่าพระคาร์ดินัลฟรานซิสได้รับคัดเลือก ในรอบที่ห้าด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของฝ่ายมาจอริตี
สมเด็จพระสันตะปาปาที่แล้วๆ มา อย่างน้อย 4 พระองค์ ใช้เวลาคัดเลือกไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ในวันเดียวกัน สำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ความว่า

…ในโอกาสอันสำคัญยิ่งที่พระคุณเจ้าได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิค ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่ง จึงขอส่งความปรารถนาดีมาถวายพระพร ให้พระคุณเจ้าประสบแด่ความสุขสิริสวัสดิ์และความสำเร็จทุกประการ…------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2556
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WBIH4
เพิ่มเพื่อน