เทคนิค

เรียนรู้กับคลื่นเสียง


เสียง หมายถึง สิ่งที่ได้ยินด้วยหู หรือถ้อยคำที่เปล่งออก ด้านเทคนิค เสียงเป็นคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เช่น เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดการอัดตัว และขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศไปยังหู แต่เสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานะแกส ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ โดยปกติ หูมนุษย์จะได้ยินคลื่นเสียง ตั้งแต่ค่าความถี่ 20-20,000 HZ แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะได้ยินแค่ 30-16,000 HZ เท่านั้น

เฮิร์ทซ์ คือ อะไร
เฮิร์ทซ์ (HERTZ) หมายถึง หน่วยวัดความถี่ ใช้สัญลักษณ์ HZ โดย 1 HZ คือ ความถี่ 1 ครั้ง/วินาที ในแง่ของเสียงมันถูกใช้ในการวัดค่าความถี่ของเสียง ตัวอย่างเช่น 100 HZ หมายถึง ความถี่ที่ซ้ำกัน 100 ครั้ง/วินาที

เดซิเบล คือ อะไร
เดซิเบล หมายถึง หน่วยวัดความดังเสียง ใช้สัญลักษณ์ DB เพราะให้เรารับรู้ถึงความแตกต่างกันในระดับเสียง ตัวอย่างเช่น การรับรู้ความดังเสียงจาก 50 DB ถึง 60 DB และจาก 90 DB ถึง 95 DB เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และ DB เป็นหน่วยปกติที่ระบุใน SPL (ระดับความดังเสียง)

ตารางเปรียบเทียบระดับเสียงกับแหล่งกำเนิด
DB (SPL) แหล่งกำเนิด
194 ข้อจำกัดตามทฤษฎี สำหรับคลื่นเสียงที่ 1 ความดันบรรยากาศ
180 เครื่องยนต์จรวดที่ 30 เมตร
171 บันทึก SPL สำหรับการแข่งขัน IASCA
120 เสียงเครื่องจักรขนาดใหญ่
80 เสียงเครื่องดูดฝุ่นที่ 1 เมตร
50 เสียงภายในร้านอาหาร
0 ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

เพาเวอร์แอมพ์ 2 ตัว สามารถผลิตกำลังเสียงเพิ่มขึ้น +3
หูมนุษย์จะรับรู้ความแตกต่างของระดับเสียงประมาณ 2-3 DB
ระดับเสียง 10 DB หูมนุษย์ถึงจะรับรู้ระดับเสียงที่มากขึ้นเป็น 2 เท่า

ออคเทฟ คือ อะไร

ออคเทฟ (OCTAVE) คือ ความแตกต่างระหว่างโนทดนตรีตัวหนึ่งไปยังโนทดนตรีอีกตัวหนึ่งในระดับเสียงที่ต่างกัน และเป็นครึ่งหนึ่งหรือ 2 เท่าของความถี่ ตัวอย่าง โนทตัวหนึ่งมีความถี่ที่ 1,500 HZ และ 3,000 HZ ซึ่งเป็น 2 เท่าของโนทตัวเดิม เป็นต้น

สร้างความคุ้นเคยในการฟัง

สิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างประสบการณ์ในการฟังที่ดี คือ มีเครื่องเล่น CD และ แผ่น CD AUDIO ที่บันทึกเสียงมีคุณภาพ และมีไดนามิคสูงๆ นอกจากนี้ถ้าหากได้ฟังการแสดงดนตรีสด เวทีกลางแจ้ง และภายในฮอลล์ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการฟังดนตรีจริงๆ มากยิ่งขึ้น สำหรับแผ่น MP3 ที่ผ่านการบีบอัดสัญญาณ และการบันทึกเสียงเบสส์ด้วยเครื่องสังเคราะห์ดนตรี ไม่ควรนำมาใช้เป็นแผ่นอ้างอิงในการฟัง การฟังที่คุ้นเคย และมีประสบการณ์จะบอกให้ทราบได้ว่า เสียงดนตรีจริง ที่เป็นธรรมชาติควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งเราคงได้ยินนักเล่น และนักฟังระดับออดิโอไฟล์พูดเกี่ยวกับ ความเพี้ยนของเสียงดนตรี และเป็นคำศัพท์ทางดนตรีในกลุ่มนักฟัง/นักเล่นที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น

BASSY หมายถึง เสียงที่มีความถี่ต่ำ ที่ต่ำกว่า 200 HZ

BOOMY หมายถึง เสียงเบสส์ที่ความถี่ประมาณ 125 HZ ที่มากเกินไป ทำให้ฟังแล้วรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย หรือเรโซแนนศ์ของความถี่ต่ำ

BRIGHT หมายถึง เสียงที่เน้นในย่านความถี่สูง สัญญาณเสียงที่เป็นฮาร์โมนิคที่เป็นความหนาแน่นมากกว่าเสียงดนตรีหลัก
CLEAR ดูคำว่า TRANSPARENT

COLORED หมายถึง ลักษณะของเสียงร้อง หรือเสียงดนตรีที่ไม่เป็นธรรมชาติ การตอบสนองความถี่ที่ไม่ราบเรียบ (NON FLAT RESPONCE) มีอาการโด่งของความถี่ที่ PEAKS หรือ DIPS ของความถี่ที่หายไป

DARK หมายถึง ตรงกันข้ามกับ BRIGHT เป็นความถี่สูงที่บางเบา

DEPTH หมายถึง ความรู้สึกของระยะทาง (ใกล้ไปไกล) ของเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน

DETAILED หมายถึง ง่ายในการได้ยินรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของดนตรี เสียงชัด การตอบสนองความถี่สูงที่เหมาะสม การตอบสนองทรานส์เชียนที่คม

EDGY หมายถึง ความถี่สูงที่มากเกินไป เพิ่มเป็น 3 เท่า เป็นฮาร์โมนิค (HARMONICS) ที่มีความแข็งกว่าความถี่พื้นฐาน (FUNDAMENTALS) เป็นความเพี้ยนที่เพิ่มขอบหรือเสียงแหลมแข็งจนขึ้นขอบ

FAT ดูความหมายของ FULL และ WARM หมายถึง ช่องว่างระหว่างชิ้นดนตรี เกิดการหน่วง จึงทำให้เสียงเกิดการหน่วง และแพนน์ไปยังแชนแนลอื่น หรือ เกิดความเพี้ยนเล็กน้อยกับ TAPE ANALOG หรือความเพี้ยนของหลอดสุญญากาศ

ฉบับหน้ามาว่ากันต่อ เพื่อเรียนรู้กับคลื่นเสียง พร้อมคำศัพท์ทางดนตรี ตอนจบครับ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2555
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KkGJR
เพิ่มเพื่อน