บทความ

วิธีเลือกฟิวส์กับบเรเคอร์


ฟิวส์ และเบรคเกอร์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญ คุณสมบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องเสียงรถยนต์ และป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ทำอันตรายกับส่วนอื่นๆ ของตัวถัง และภายในรถยนต์ เช่น เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นการเลือกฟิวส์ และเบรคเกอร์ จึงต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสายไฟ จำนวนแอมพ์ และกำลังวัตต์ ที่อยู่ภายในระบบเครื่องเสียงทั้งหมด

โดยที่จำนวนแอมพ์ (กระแสไฟ) ในสายเคเบิล จะขึ้นอยู่กับการโหลดโดยรวมของระบบเครื่องเสียงทั้งหมด

ข้อแตกต่างระหว่าง ฟิวส์ กับเบรคเกอร์ ขณะที่เกิดเหตุการลัดวงจรไฟฟ้า คุณสมบัติของฟิวส์ จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าออกทันที เราสามารถเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ใส่แทนที่ได้เลย ส่วน เบรคเกอร์ เมื่อมีการตัดวงจรไฟฟ้า เราสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้อีก เมื่อมีการแก้ไขระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ฟิวส์ ให้ความเสถียรภาพ และความรวดเร็ว ในการตัดวงจรไฟฟ้าได้ดีกว่า เบรคเกอร์

ดังนั้นจึงมีการติดตั้งฟิวส์ และเบรคเกอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเครื่องเสียง และรถยนต์ โดยที่ ฟิวส์ จะทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟเกิน (OVERLOAD) เช่น พลังขับเกินกำลังของแอมพ์ หรือไฟฟ้าลัดวงจร (SHORT CIRCUIT) หรือเมื่อต่อสายลำโพงผิดขั้ว ส่วนเบรคเกอร์นั้น จะทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟเกินเพียงอย่างเดียว

เมื่อมีการติดตั้งแบทเตอรีสำรอง สำหรับระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ควรจะติดเบรคเกอร์ เพื่อช่วยป้องกันกระแสไฟเกิน (OVERLOAD)

ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ จะต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งที่สูง ฟิวส์ ขนาด 100 แอมพ์ จะมีขนาดเล็กกว่าเบรคเกอร์ ที่กำลังไฟเท่ากัน 100 แอมพ์ และเบรคเกอร์ที่มีคุณภาพ จะต้องไม่มีประกายไฟ (SPARK) หรือเกิดเปลวไฟในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (บริเวณถังน้ำมันรถยนต์)

เบรคเกอร์ จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูงซึ่งมากกว่าฟิวส์ทั่วไป และเบรคเกอร์ที่มีคุณภาพจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานระบบเครื่องเสียงรถยนต์

การติดเบรคเกอร์ให้แบทเตอรีลูกที่ 2 เพื่อรับตัวแปร (OVERLOAD) ไปที่โหลด ซึ่งก็คงต้องเปลี่ยนฟิวส์บ่อยๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้

เมื่อเทียบค่าใช้จ่าย โดยสังเกตว่าเบรคเกอร์ขนาด 120 แอมพ์ (กระบอกฟิวส์ที่มีตัวแสดงผล) ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับกระบอกฟิวส์ 120 แอมพ์ 2 ตัว หรือเพิ่มเบรคเกอร์แยกเป็นสวิทช์ (เบรคเกอร์คู่ 60 แอมพ์ ประเภทเดียวกัน ราคาพิเศษ 10 เหรียญสหรัฐ ฯ)

โดยประเมินว่าการรับโหลดของเพาเวอร์แอมพ์ได้ขนาดไหน ซึ่งสามารถแนะนำขนาดฟิวส์ได้จาก 3 วิธีนี้ โดยการกำหนดขนาดฟิวส์ที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับได้

 

1. ดูตารางภาพประกอบ สำหรับขนาดของสายไฟที่ใช้ และใช้ฟิวส์ หรือเบรคเกอร์เทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง โดยดูตารางเทียบ

ขนาดสายกับจำนวนกระแส (ด้านล่าง)
สเปค สายไฟ และสายกราวน์ด
ขนาดเบอร์สาย (GAUGE) จำนวนขนาดกระแสไฟ (แอมพ์)
1/0 350
2 225
4 150
8 100
10 60
12 40
14 25
16 15

2. เพิ่มฟิวส์ทั้งหมดในอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มี และใช้ฟิวส์เท่ากับจำนวนที่อุปกรณ์เครื่องเสียงมีอยู่

3. ใช้กฎของโอห์ม เพื่อคำนวณหาค่า กระแส กำลังวัตต์ เพื่อเลือกขนาดฟิวส์ หรือเบรคเกอร์ที่ถูกต้อง

* ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าที่ตรงกันได้ แนะนำให้เลือกค่าที่ใกล้เคียงที่สุด

ยกตัวอย่าง ถ้าหากคุณมีเพาเวอร์แอมพ์ 3 ตัว และในแอมพ์แแต่ละตัว มีฟิวส์ 80 แอมพ์ 1 ตัว, 30 แอมพ์ 1 ตัว และมีฟิวส์ 25 แอมพ์ 1 ตัว ซึ่งคุณสามารถรู้ว่า โหลดสูงสุดโดยรวมมีค่าเป็นเท่าไร การหาค่าโดยรวม 80+30+25 = 135 แอมพ์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์หรือเบรคเกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ เพียงแต่เทียบให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด

ส่วนวิธีที่ยาก แต่เป็นวิธีที่ “ดีที่สุด” โดยใช้การคำนวณ ด้วยกฎของโอห์ม เพื่อนำไปเทียบ และแทนค่าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม แต่คุณต้องแม่นยำในเรื่องนี้

สรุปสุดท้าย ฟิวส์ และเบรคเกอร์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ มีการป้องกันได้ 2 ทาง โดยทางแรก จากการพยายามที่จะดึงกระแสไฟผ่านทางสายไฟ และไฟลัดวงจรที่สายกราวน์ด เมื่อมีกระแสผ่านมากเกินไปภายในสาย มันสามารถให้ความปลอดภัย เมื่อสายเกิดความร้อนที่สูงขึ้น และในที่สุดสายไฟก็จะเริ่มละลาย และติดไฟ นั่นคือเหตุผลที่จะต้องมีตารางเปรียบเทียบกระแสของสายไฟแต่ละเบอร์ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของโหลด

ถ้าหากใช้ฟิวส์ หรือเบรคเกอร์ที่มีขนาดแอมพ์สูงเกินไป อาจจะต้องใช้เวลา 10 วินาที ก่อนที่จะตัดวงจรไฟฟ้า ซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับแบทเตอรี ไดชาร์จ หรืออุปกรณ์อีเลคทรคนิคส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ และคุณอาจจะได้รับประสบการณ์นั้นโดยตรง------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ/อินเตอร์เนท
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2555
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KqzF4
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th