สาระเชิงโฆษณา

ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ


บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์และระบบงานซ่อม เช่น สีพ่นซ่อมรถยนต์ ทีโอเอ เมทริกซ์ (TOA MATRIX) และทีโอเอ คูรุมา (TOA KURUMA) ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสีรถยนต์ พเรสตา (PRESTA) และล่าสุดเป็นตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ (SHERWIN-WILLIAMS)

ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ฯ เริ่มธุรกิจภายใต้แนวคิด THE COLLISION REPAIR EXPERT เน้นความเชี่ยวชาญเรื่องสีพ่นซ่อมรถยนต์ และระบบงานซ่อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โดยบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บแรนด์ ทีโอเอ เมทริกซ์ (BALANCE TINT SYSTEM หรือ ระบบกาวสำเร็จ) และบริษัท ฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ ทีโอเอ คูรุมา ระบบ BINDER SYSTEM (เติมกาว) และล่าสุด บริษัท ฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ บแรนด์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก โดยมีทั้งสูตร SOLVENTBORNE ผลิตภัณฑ์ ATX สูตรทินเนอร์ และ WATERBORNE ผลิตภัณฑ์ AWX สูตรน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ AWX เป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ, ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอต่ำ (LOW VOCs) เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของค่ายรถชั้นนำ ที่มีการเปลี่ยนระบบการซ่อมสีรถยนต์จากสูตรทินเนอร์ เป็นสูตรน้ำแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ AWX นี้ ทางบริษัท ฯ เน้นกระจายสินค้าเข้าศูนย์บริการชั้นนำ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ ATX จะเน้นขยายเข้าสู่อู่ซ่อมสีมาตรฐาน และอู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากวิริยะประกันภัย

ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ มีจุดเด่น คือ AIR BAKE TECHNOLOGY คือ เป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่แห้งตัวได้ด้วยอากาศ ไม่ต้องใช้ตู้อบ หรือไฟอินฟราเรดในการทำให้สีแห้งตัว จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตู้อบสี ไฟอินฟราเรด ช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า ภายใต้ระบบ HP PROCESS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, เพิ่มประสิทธิผล หรือเพิ่มจำนวนรถในการซ่อมให้อู่ หรือศูนย์บริการมากขึ้น และเพิ่มผลกำไรให้แก่เจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มพื้นที่ซ่อมรถ, ตู้อบ และอุปกรณ์ใดๆ (HIGH PERFORMANCE/HIGH PRODUCTIVITY/HIGH PROFIT) ด้วยระบบนี้ ในส่วนของเจ้าของรถยนต์ ก็ไม่ต้องรอรถซ่อมนาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ ได้รับการรับรองจากค่ายรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยแล้ว เช่น โตโยตา, ฮอนดา ซึ่งบริษัท ฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯ ให้แก่ศูนย์บริการ โตโยตา และฮอนดา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 แห่ง และคาดว่าจะขยายได้มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์มีรายละเอียดและเทคนิคการทำงานค่อนข้างมาก เพื่อให้คุณภาพและมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท ฯ จึงมุ่งเน้นการสาธิตและฝึกอบรมช่างสี และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคนิคใหม่ๆ โดยได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยและครบวงจร เหมือนการทำงานจริงที่อู่หรือศูนย์บริการ ที่สำนักงานและศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ ถ. บางนา-ตราด กม. 23 ภายในศูนย์ฝึกอบรมมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการแต่งสี ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เพื่อให้การฝึกอบรมสีพ่นซ่อมรถยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับลูกค้าทั่วประเทศ บริษัท ฯ ได้สร้างรถ MOBILE TRAINING CENTER (ศูนย์ฝึกอบรมเคลื่อนที่) เพื่อใช้ในการสาธิตและอบรมผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ นอกสถานที่ให้แก่ลูกค้า ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย โดยภายในจะมีห้องอบรม, ห้องแต่งสี, ตู้พ่นแผ่นชิ้นงานและอื่นๆ เหมือนกับศูนย์ฝึกอบรมจริง และนอกเหนือจากการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม ฯ แล้วนั้น ทางบริษัท ฯ ยังให้ความสำคัญด้านแรงงานช่างสีรถยนต์ที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อผลักดันหาแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสีรถยนต์ โดยได้จัดทำหลักสูตรช่างสีรถยนต์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจด้านช่างสีรถยนต์ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

ณัฏฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในส่วนของงานซ่อมสีรถยนต์นั้น การขัด-เคลือบพื้นผิวก็มีความจำเป็นไม่แพ้งานสีพ่นซ่อมรถยนต์ ทางบริษัท ฯ จึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสีรถยนต์ พเรสตา จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเสริมการทำงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ให้ครบวงจร โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น อู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ และศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมสีรถยนต์ จะแนะนำให้ใช้ ครีมขัดหยาบ (พเรสตา สตราตา อัลตรา คัททิง ครีม) ครีมลบเส้น (พเรสตา โครมา อัลทรา โพลิช สำหรับรถสีทั่วไป/พเรสตา โครมา สเวิร์ล รีมูเวอร์ สำหรับรถสีเข้ม) ครีมขัดไฟหน้ารถยนต์ (พเรสตา เฮดไลท์ เรสโตเรชัน ครีม) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์ทั่วไป เช่น ฟาสต์แวกซ์ (FAST WAX) ครีมเคลือบเงาที่ช่วยทำให้ฟีล์มสีรถยนต์เงางาม และสเปรย์ แอนด์ ไชน์ (SPRAY ‘N SHINE) น้ำยาสเปรย์เคลือบเงาขจัดฝุ่น และคราบไขมัน ที่เจ้าของรถยนต์สามารถซื้อใช้และทำงานได้เอง โดยบริษัท ฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีพ่นซ่อมรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ซ่อม พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภคซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะขยายการเติบโตไปสู่ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศักยภาพและฐานการตลาดของ ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง ฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8909------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2555
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0aTjf
อัพเดทล่าสุด
25 May 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
6,400,000
3.
2,905,000
4.
2,180,000
5.
2,348,000
6.
2,220,000
7.
36,500,000
8.
2,900,000
9.
3,800,000
10.
3,730,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ