บทความ

ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ


บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์และระบบงานซ่อม เช่น สีพ่นซ่อมรถยนต์ ทีโอเอ เมทริกซ์ (TOA MATRIX) และทีโอเอ คูรุมา (TOA KURUMA) ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสีรถยนต์ พเรสตา (PRESTA) และล่าสุดเป็นตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ (SHERWIN-WILLIAMS)

ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ฯ เริ่มธุรกิจภายใต้แนวคิด THE COLLISION REPAIR EXPERT เน้นความเชี่ยวชาญเรื่องสีพ่นซ่อมรถยนต์ และระบบงานซ่อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โดยบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บแรนด์ ทีโอเอ เมทริกซ์ (BALANCE TINT SYSTEM หรือ ระบบกาวสำเร็จ) และบริษัท ฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ ทีโอเอ คูรุมา ระบบ BINDER SYSTEM (เติมกาว) และล่าสุด บริษัท ฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ บแรนด์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก โดยมีทั้งสูตร SOLVENTBORNE ผลิตภัณฑ์ ATX สูตรทินเนอร์ และ WATERBORNE ผลิตภัณฑ์ AWX สูตรน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ AWX เป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ, ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอต่ำ (LOW VOCs) เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของค่ายรถชั้นนำ ที่มีการเปลี่ยนระบบการซ่อมสีรถยนต์จากสูตรทินเนอร์ เป็นสูตรน้ำแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ AWX นี้ ทางบริษัท ฯ เน้นกระจายสินค้าเข้าศูนย์บริการชั้นนำ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ ATX จะเน้นขยายเข้าสู่อู่ซ่อมสีมาตรฐาน และอู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากวิริยะประกันภัย

ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ มีจุดเด่น คือ AIR BAKE TECHNOLOGY คือ เป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่แห้งตัวได้ด้วยอากาศ ไม่ต้องใช้ตู้อบ หรือไฟอินฟราเรดในการทำให้สีแห้งตัว จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตู้อบสี ไฟอินฟราเรด ช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า ภายใต้ระบบ HP PROCESS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, เพิ่มประสิทธิผล หรือเพิ่มจำนวนรถในการซ่อมให้อู่ หรือศูนย์บริการมากขึ้น และเพิ่มผลกำไรให้แก่เจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มพื้นที่ซ่อมรถ, ตู้อบ และอุปกรณ์ใดๆ (HIGH PERFORMANCE/HIGH PRODUCTIVITY/HIGH PROFIT) ด้วยระบบนี้ ในส่วนของเจ้าของรถยนต์ ก็ไม่ต้องรอรถซ่อมนาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ เชอร์วิน-วิลเลียมส์ ได้รับการรับรองจากค่ายรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยแล้ว เช่น โตโยตา, ฮอนดา ซึ่งบริษัท ฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯ ให้แก่ศูนย์บริการ โตโยตา และฮอนดา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 แห่ง และคาดว่าจะขยายได้มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์มีรายละเอียดและเทคนิคการทำงานค่อนข้างมาก เพื่อให้คุณภาพและมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท ฯ จึงมุ่งเน้นการสาธิตและฝึกอบรมช่างสี และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคนิคใหม่ๆ โดยได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยและครบวงจร เหมือนการทำงานจริงที่อู่หรือศูนย์บริการ ที่สำนักงานและศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ ถ. บางนา-ตราด กม. 23 ภายในศูนย์ฝึกอบรมมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการแต่งสี ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เพื่อให้การฝึกอบรมสีพ่นซ่อมรถยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับลูกค้าทั่วประเทศ บริษัท ฯ ได้สร้างรถ MOBILE TRAINING CENTER (ศูนย์ฝึกอบรมเคลื่อนที่) เพื่อใช้ในการสาธิตและอบรมผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ นอกสถานที่ให้แก่ลูกค้า ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย โดยภายในจะมีห้องอบรม, ห้องแต่งสี, ตู้พ่นแผ่นชิ้นงานและอื่นๆ เหมือนกับศูนย์ฝึกอบรมจริง และนอกเหนือจากการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม ฯ แล้วนั้น ทางบริษัท ฯ ยังให้ความสำคัญด้านแรงงานช่างสีรถยนต์ที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อผลักดันหาแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสีรถยนต์ โดยได้จัดทำหลักสูตรช่างสีรถยนต์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจด้านช่างสีรถยนต์ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

ณัฏฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในส่วนของงานซ่อมสีรถยนต์นั้น การขัด-เคลือบพื้นผิวก็มีความจำเป็นไม่แพ้งานสีพ่นซ่อมรถยนต์ ทางบริษัท ฯ จึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสีรถยนต์ พเรสตา จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเสริมการทำงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ให้ครบวงจร โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น อู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ และศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมสีรถยนต์ จะแนะนำให้ใช้ ครีมขัดหยาบ (พเรสตา สตราตา อัลตรา คัททิง ครีม) ครีมลบเส้น (พเรสตา โครมา อัลทรา โพลิช สำหรับรถสีทั่วไป/พเรสตา โครมา สเวิร์ล รีมูเวอร์ สำหรับรถสีเข้ม) ครีมขัดไฟหน้ารถยนต์ (พเรสตา เฮดไลท์ เรสโตเรชัน ครีม) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์ทั่วไป เช่น ฟาสต์แวกซ์ (FAST WAX) ครีมเคลือบเงาที่ช่วยทำให้ฟีล์มสีรถยนต์เงางาม และสเปรย์ แอนด์ ไชน์ (SPRAY ‘N SHINE) น้ำยาสเปรย์เคลือบเงาขจัดฝุ่น และคราบไขมัน ที่เจ้าของรถยนต์สามารถซื้อใช้และทำงานได้เอง โดยบริษัท ฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีพ่นซ่อมรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ซ่อม พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภคซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะขยายการเติบโตไปสู่ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศักยภาพและฐานการตลาดของ ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง ฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8909------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2555
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0aTjf
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
11.
22,500,000
12.
5,499,000
13.
2,490,000
14.
5,099,000
15.
8,999,000
18.
5,260,000
19.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th