พิเศษ

โตโยตา


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ “ร่วมใจปลูกป่านิเวศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอาสาสมัครจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น พนักงานบริษัท โตโยต้า ฯ และ บริษัท โตโยต้า สระบุรี จำกัด คณะบุคลากร คณาจารย์ นิสิต และนิสิตเก่าจุฬา ฯ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป กว่า 3,000 คน ร่วมปลูกป่านิเวศ บนพื้นที่ 6 ไร่ พร้อมด้วยกล้าไม้ท้องถิ่น 55 สายพันธุ์ จำนวน 38,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมปลูกป่า ฯ ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่านิเวศ 1 ล้านต้นของ โตโยตา โดยมีการนำเอาองค์ความรู้การปลูกป่า ตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และเทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิดของ ศ. ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติ ประจำประเทศญี่ปุ่น โดยทฤษฎีนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาแล้วกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก ช่วยย่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้นนับสิบเท่า จากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ

การปลูกป่าครั้งนี้ ใช้วิธีการแบบขั้นบันไดบนพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งสามารถป้องกันการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี และต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าของป่านิเวศ ในการนำเชื้อเห็ดเผาะมาเพาะร่วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ป่าที่เกิดขึ้นใหม่สามารถสร้างผลิตผลให้ชุมชน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของป่าและพร้อมใจกันอนุรักษ์ผืนป่าต่อไป

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ครั้งแรกในปี 2551 ณ โรงงานโตโยตา บ้านโพธิ์ และได้ขยายผลการดำเนินงานโดยร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่านิเวศให้ครบ 1 ล้านต้น ในปี 2555 ถึงปัจจุบันได้ปลูกป่านิเวศไปแล้วกว่า 800,000 ต้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2555
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bU2jC

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน