บทความ

โตโยตา


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ “ร่วมใจปลูกป่านิเวศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอาสาสมัครจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น พนักงานบริษัท โตโยต้า ฯ และ บริษัท โตโยต้า สระบุรี จำกัด คณะบุคลากร คณาจารย์ นิสิต และนิสิตเก่าจุฬา ฯ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป กว่า 3,000 คน ร่วมปลูกป่านิเวศ บนพื้นที่ 6 ไร่ พร้อมด้วยกล้าไม้ท้องถิ่น 55 สายพันธุ์ จำนวน 38,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมปลูกป่า ฯ ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่านิเวศ 1 ล้านต้นของ โตโยตา โดยมีการนำเอาองค์ความรู้การปลูกป่า ตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และเทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิดของ ศ. ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติ ประจำประเทศญี่ปุ่น โดยทฤษฎีนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาแล้วกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก ช่วยย่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้นนับสิบเท่า จากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ

การปลูกป่าครั้งนี้ ใช้วิธีการแบบขั้นบันไดบนพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งสามารถป้องกันการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี และต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าของป่านิเวศ ในการนำเชื้อเห็ดเผาะมาเพาะร่วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ป่าที่เกิดขึ้นใหม่สามารถสร้างผลิตผลให้ชุมชน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของป่าและพร้อมใจกันอนุรักษ์ผืนป่าต่อไป

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ครั้งแรกในปี 2551 ณ โรงงานโตโยตา บ้านโพธิ์ และได้ขยายผลการดำเนินงานโดยร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่านิเวศให้ครบ 1 ล้านต้น ในปี 2555 ถึงปัจจุบันได้ปลูกป่านิเวศไปแล้วกว่า 800,000 ต้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2555
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bU2jC
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th