พิเศษ

โตโยตา


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พาสื่อมวลชนสายยานยนต์ เที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล ได้แก่ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมด้วยการฉลองมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และในวโรกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ สวนวิจัยเกษตรหลวง อำเภอแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

โตโยตา ฯ ได้เนรมิตพื้นที่จัดนิทรรศการ ในชื่อ “สวนเฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้แนวคิด “การเป็นนิติประชากรที่ดี” โดยได้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยแนวคิด “4 ลด 4 เพิ่ม”

 

หลัก 4 ลด คือ การลดใช้ทรัพยากรและลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์/ลดการใช้พลังงาน/ลดการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะ ส่วนหลัก 4 เพิ่ม คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของพนักงาน ได้แก่ เพิ่มความสุขและพื้นที่สีเขียวในการทำงาน/เพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ/เพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมเพิ่มสังคมให้พนักงาน และเพิ่มเครือข่ายในการทำดีเพื่อสังคม

 

ผู้ที่สนใจสามารถชมความงามของมวลหมู่พฤกษชาติ พร้อมเก็บภาพประทับใจจากสวนจากนานาชาติ จาก 22 ประเทศทั่วโลก ที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ประจำปี 2554 ได้จนถึง 15 มีนาคม 2555------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : บริษัท ฯ ผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iM42Q
เพิ่มเพื่อน