พิเศษ

ประกาศผลรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2554


รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA (THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD) เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์รถยนต์และการบริการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สนับสนุนโดย บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด และ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ปีนี้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์จำนวน 6,600 คน ทั่วประเทศ อันเป็นพื้นฐานของการมอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ ความพึงพอใจทางด้านการขาย ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย และด้านภาพลักษณ์

 

ผลรางวัล TAQA ประจำปี 2554 มีดังนี้

 

รางวัลความพึงพอใจด้านการขาย (SSI) จำนวน 2 รางวัล

 

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

รางวัลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (IQS) จำนวน 11 รางวัล

 

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภท PRE-ENTRY (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR PRE-ENTRY PASSENGER CAR) ได้แก่ นิสสัน มาร์ช

 

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท้ายลาด 5 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR HATCBACK PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา ยารีส

 

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SMALL PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา วีออส

 

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR LOWER MEDIUM PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา ปรีอุส

 

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR UPPER MEDIUM PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา แคมรี ไฮบริด

 

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก-รถหรู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR LOWER MEDIUM PASSENGER CAR-LUXURY) ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู ซีรีส์ 3

 

(7) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่-รถหรู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR UPPER MEDIUM PASSENGER CAR-LUXURY) ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ อี-คลาสส์

 

(8) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR/2WD) ได้แก่ โตโยตา วีโก

 

(9) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR/4WD) ได้แก่ อีซูซุ ดี-แมกซ์

 

(10) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 4 DOOR) ได้แก่ มาซดา บีที- 50

 

(11) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทรถตรวจการณ์ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SUV ได้แก่ โตโยตา ฟอร์ทูเนอร์

 

 

ความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย (CSI)

รางวัลความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย (CSI) จำนวน 2 รางวัล

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING AFTER SALES SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING AFTER SALES SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ด้านภาพลักษณ์

 

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์-รูปแบบดึงดูดใจ มีเสน่ห์ (OUTSTANDING IMAGE : ATTRACTIVE DESIGN) ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู

 

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์-มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (OUTSTANDING IMAGE : INNOVATIO) ได้แก่ ฟอร์ด

 

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์–เทคโนโลยีระดับสูง (OUTSTANDING IMAGE : HIGH TECHNOLOGY) ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์

 

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์–คุ้มค่าเงิน (OUTSTANDING IMAGE : WORTH FOR MONEY) ได้แก่ อีซูซุ

 

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์–ราคาที่ครอบครองได้ (OUTSTANDING IMAGE : AFFORDABLE TO OWN) ได้แก่ นิสสัน

 

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์-มีความปลอดภัย (OUTSTANDING IMAGE : SAFETY) ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์

 

(7) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ –ประหยัดพลังงาน (OUTSTANDING IMAGE : FUEL ECONOMY) ได้แก่ อีซูซุ

 

(8) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ –มีความน่าเชื่อถือ (OUTSTANDING IMAGE : TRUSTABLE BRAND)ได้แก่ ฮอนดา

 

(9) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ –เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (OUTSTANDING IMAGE : ENVIRONMENTAL FRIENDIY) ได้แก่ โตโยตา

 

 

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : น้ำมันเชื้อเพลิง (OUTSTANDING SATISFACTION : FUEL) ได้แก่ ปตท.

 

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (OUTSTANDING SATISFACTION : GAS STATION) ได้แก่ ปตท.

 

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : น้ำมันหล่อลื่น(OUTSTANDING SATISFACTION : LUBRICANT) ได้แก่ ปตท.

 

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : ยางรถยนต์ (OUTSTANDING SATISFACTION : TYRE) ได้แก่ บริดจ์สโตน

 

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : ฟีล์มกรองแสง (OUTSTANDING SATISFACTION : TINTED FILM) ได้แก่ ลามินา

 

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : มอเตอร์ไซค์ (OUTSTANDING SATISFACTION : MOTORCYCLE) ได้แก่ ฮอนดา

 

(7) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : แบทเตอรี (OUTSTANDING SATISFACTION : BATTERY) ได้แก่ แบทเตอรี 3 เค------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ nussara@autoinfo.co.th
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H0tUq
เพิ่มเพื่อน