สัมภาษณ์พิเศษ

จันทร์นภา สายสมร


วิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลกระทบถึงตลาดฟีล์มกรองแสงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับผู้นำอันดับ 1 ฟีล์มกรองแสง ลามินา ความพร้อม การบริการ และนวัตกรรมใหม่ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่ายอดขาย “ฟอร์มูลา” สัมภาษณ์ จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

 

ฟอร์มูลา : คุณมองว่า ฟีล์มกรองแสง ลามินา ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ในประเทศไทย ?

จันทร์นภา : การประสบความสำเร็จมองได้หลายด้าน ซึ่งหากมองในเรื่องของยอดขาย การเป็นที่ยอมรับและความเชื่อมั่นของบแรนด์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ที่ถือว่าประสบควาามสำเร็จ จะมีก็แต่เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริง และการบริการที่คิดว่าจะต้องพยายามทุ่มเทการพัฒนาการบริการและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
สำหรับงานด้านการตอบแทนสังคม ไม่สามารถวัดได้ว่า ประสบความสำเร็จหรือไม่ ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเป็นไปได้ อยากจะทำให้มากกว่าเดิม

 

ฟอร์มูลา : คุณพิจารณาความสำเร็จจากส่วนใดบ้าง ?

จันทร์นภา : ด้านยอดขายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ยกเว้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับผลกระทบเรื่องของอุทกภัย ทำให้บริษัท ฯ ต้องปรับเป้ายอดขายลดลง จากที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี

ฟีล์มกรองแสง ลามินา เป็นสินค้าที่เติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอาจจะไม่เหมือนบางบแรนด์ที่จะมียอดขายเกิน เนื่องจากพื้นฐานในแต่ละบแรนด์จะไม่เหมือนกัน อยู่ในจุดที่แตกต่างกัน แต่สำหรับเราเหมือนกับว่าจะอยู่ในจุดที่อิ่มตัว แต่จากแผนงานการดำเนินธุรกิจที่มีการแนะนำสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เติบโตเพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้ว่าปีที่แล้วยอดขายจะไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ไม่ได้ตกลงจากปีก่อนมากนัก โดยปีที่แล้วมียอดขายประมาณ 530 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ ฟีล์มกรองแสง ลามินา เป็นผู้นำตลาดมากกว่า 10 ปี

ด้านความเชื่อมั่น ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้ทำการสำรวจภายใน โดยผลการสำรวจนั้น สอดคล้องกับการทำสำรวจของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ เช่น รางวัลซูเพอร์บแรนด์ ที่เป็นการสำรวจของบริษัทจากประเทศอังกฤษ รวมถึงการได้รับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2554 หรือ TAQA 2011 (THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD) ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์ : ฟีล์มกรองแสง (OUTSTANDING SATISFACTION : TINTED FILM)

ทั้งนี้รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์รถยนต์และการบริการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สนับสนุนโดย บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ปีนี้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์จำนวน 6,600 คน ทั่วประเทศ อันเป็นพื้นฐานของการมอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ ความพึงพอใจทางด้านการขาย ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย และด้านภาพลักษณ์ โดย ฟีล์มกรองแสง ลามินา ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

 

ฟอร์มูลา : รู้สึกอย่างไรกับรางวัลที่ได้รับ ?

จันทร์นภา : บริษัท ฯ มีความภูมิใจสำหรับการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท ฯ มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดฟีล์มกรองแสง และรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลมหาชน ที่ตัดสินโดยผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศ

 

ฟอร์มูลา : จากความสำเร็จในด้านต่างๆ ทำให้บริษัท ฯ ต้องวางแผนงานเพื่อรักษามาตรฐานไว้อย่างไร ?

จันทร์นภา : การดำเนินธุรกิจมีความระมัดระวัง และปรับแผนตั้งแต่ปี 2549 หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง โดยปรับตัวให้สามารถพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ หลังจากได้รับรางวัลด้านต่างๆ ทำงานหนักเท่าเดิม แต่ต้องพิถีพิถันมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจและความกดดัน ให้รักษาตำแหน่งเป็นวิธีการที่ดีทำให้พัฒนาเติบโต รวมถึงผู้ค้าฟีล์มกรองแสงรายอื่น มองว่าเราเป็นเป้าหมายหลัก เหล่านี้ล้วนทำให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ด้านผลิตภัณฑ์บริษัทแม่ ซีพี สหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักร ทำให้ผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28″ เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัท ฯ เปิดตัวสินค้าที่ 43 ซึ่งทำให้บริษัท ฯ มีฟีล์มกรองแสงให้เลือกมากที่สุด

ส่วนฟีล์มอาคาร ได้แนะนำ บแรนด์ เอเนอร์ลอจิค (ENERLOGIC) เป็นฟีล์มปฏิวัติวงการพลังงานอาคาร สามารถช่วยป้องกันความร้อน และค่าการคายความร้อนต่ำ รุ่น LOW-E-FILMS

 

ฟอร์มูลา : การประชาสัมพันธ์ และการบริการ วางแผนงานไว้อย่างไร ?

จันทร์นภา : ใช้การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนท โดยใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา เพราะการเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้นั้น ต้องใช้สื่อที่กว้างมากๆ และให้ความรู้ในร้านตัวแทนจำหน่าย เช่น จัดทำบอร์ดนิทรรศการ

นอกจากนี้ อาจวัดค่าโดยใช้เครื่องโซลาร์มิเตอร์ กลางแดด การวัดค่าจากอินฟราเรดป้องกันรังสีจากแสงแดดได้ 97 % หากวัดค่าป้องกันกลางแดด จะเหลือ 54 % นอกจากนี้ต้องเขาไปดูเวบไซท์ต่างประเทศ เพื่อดูข้อมูล ความแตกต่างของอินฟราเรด แสงแดด ว่าความต่างคืออะไร ฟีล์มต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ไม่เสนอค่าอินฟราเรด หากต้องการทราบคุณสมบัติการป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่แท้จริง ต้องพิจารณาจากค่าการป้องกันพลังงานจากแสดงแดดรวม (TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED) ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และวิธีการที่กำหนดโดยองค์กรที่มีหลักเกณฑ์เหมาะสม ไม่ใช่ค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรด มีฟีล์มบางชนิดที่สามารถป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ดี ชณะเดียวกัน ยังยอมให้แสงสว่างส่องผ่านได้มาก และแน่นอนว่าความร้อนก็ส่งผ่านเข้ามาพร้อมกับแสงสว่าง

บริษัท ฯ เริ่มโครงการ ลามินา เอกซ์คลูซีฟ ชอพ หรือโครงการร้านค้าฟีล์มต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2546 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 60 ร้านค้า จนถึงปัจจุบันขยายได้ 55 ร้านค้า ยังไปไม่ถึงจุดที่ตั้งเป้า มีโอกาสพบกับตัวแทนจำหน่ายฟีล์มกรองแสงในประเทศต่างๆ ทำให้เห็นว่า เรื่องฝีมือช่างติดตั้งฟีล์มกรองแสงประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขันช่างติดตั้งฟีล์มกรองแสง ลามีนา ระดับเอเชียแปซิฟิค

แต่ระบบและวิธีการทำงานที่จะต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่คุ้นเคย มาเป็นระบบมาตรฐานต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว จึงต้องทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาร้านต้นแบบ ให้บรรลุเป้าหมาย มีมาตรฐานนำหน้าหลายๆ ประเทศ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการร้านมีความสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ห้องติดตั้งฟีล์มเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ผนัง พื้น ฝ้า จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลดปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณที่ติดตั้ง ทักษะ ความชำนาญของช่าง ต้องมีกระบวนการทำงานที่ครบถ้วน เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องเหมาะสม หลังจากนั้นผู้ขายต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การดูแลรักษาฟีล์มกรองแสง หรือหากลูกค้ากลับมารับบริการหลังจากนั้น ร้านค้าต้องยินดีและเต็มใจให้บริการ ซึ่งโครงการ ลามินา เอกซ์คลูซีฟ ชอพ ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนี้จะเน้นการกวดขันให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานสม่ำเสมอ โดย 2 ฝ่าย ต้องทำงานร่วมกัน

 

ฟอร์มูลา : รูปแบบการแข่งขัน จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?

จันทร์นภา : รูปแบบจะเน้นเรื่องการสื่อสารการตลาด เนื่องจากฟีล์มระดับพรีเมียมไม่ต้องแข่งขันกันในเรื่องราคาเหมือนกับฟีล์มราคาประหยัด และธุรกิจฟีล์ม บุคคลภายนอกมองว่าการทำตลาดฟีล์มกรองแสงไม่ยาก ประสบความสำเร็จรวดเร็ว แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เห็นได้จากที่ผ่านมา มีรายใหม่เข้ามาแล้วก็หายไป รายใหม่ก็เข้ามาอีก ส่วนรายเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า ก็มีความแข็งแกร่ง ทำให้รายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของลูกค้าไม่มีวันสิ้นสุด หากเทคโนโลยีไม่มีอะไรใหม่ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว เว้นแต่ว่ารายใหม่ที่เข้ามาจะมีเทคโนโลยีที่เหนือความคาดหมาย และมีคุณภาพที่เหนือกว่าก็จะมีโอกาส แต่ถ้าไม่มีก็แข่งขันกันที่มาตรฐาน ความคุ้มค่า และการบริการ

 

ฟอร์มูลา : ปีนี้ตลาดฟีล์มกรองแสง จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ?

จันทร์นภา : ตลาดฟีล์มกรองแสงเติบโตตามธุรกิจหลัก คือ รถยนต์ โดยในปี 2554 ตลาดรถยนต์โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน เท่ากับปี 2553 หากอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อตลาดฟีล์มกรองแสงอย่างแน่นอน แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น สึนามิ ส่งผลกระทบน้อยกว่าอุทกภัย เนื่องจาก สึนามิ ส่งผลกระทบกับตลาดฟีล์กรองแสงรถใหม่ แต่อุทกภัยส่งผลกระทบทั้งฟีล์มกรองแสงรถใหม่ และฟีล์มทดแทน

ส่วนในปี 2555 อุตสาหกรรมรถยนต์คาดว่าจะมีปริมาณรวมอยู่ที่ 940,000 คัน แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเมืองและภัยธรรมชาติ ที่อาจจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจฟีล์มกรองแสง

 

ฟอร์มูลา : เทคโนเซล ฯ ตั้งเป้ายอดขายไว้เท่าไร ?

จันทร์นภา : 560 ล้านบาท โดยตลาดรวมมีมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาด 28 % และ 80 % ของฟีล์มกรองแสงพรีเมียม

ฟอร์มูลา : สิ่งที่ทำให้ เทคโนเซล ฯ อยู่ในตลาดมาได้ถึง 17 ปี คืออะไร ?
จันทร์นภา : ถูกรวมไว้ในคำว่า แอล รีเดอร์ คือการเป็นผู้นำ 4 ประการ คือ 1. นวัตกรรม มีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 2. การบริการ เช่น เครื่องตัดฟีล์มอัตโนมัติ ลามินา เอกซ์คลูซีฟ ชอพ 3. ข้อเท็จจริง ถึงแม้ทำไม่ได้ตามที่ต้องการ แต่ก็ให้ข้อมูลชัดเจน และกล้าเปิดเผย 4. การเติบโตเคึยงคู่สังคม ด้วยการตอบแทนสังคม

 

ฟอร์มูลา : สิ่งที่ต้องพัฒนาและแก้ไข ?

จันทร์นภา : ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจต้องการอยู่รอด พยายามขึ้นทอพธรี การทำธุรกิจต้องทะเยอทะยาน มีเป้าหมาย แต่การทำงานทุ่มเท ตั้งใจ ทำให้ประสบความสำเร็จจนเป็นผู้นำตลาด สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ ทำให้บริษัท ฯ มั่นคง เข้มแข็ง ก้าวให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ตามยุคสมัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เน้นการทำงานเป็นทีม คุณธรรม

ที่ผ่านมาวางแผนระบบค่อนข้างดี ซึ่งก่อนที่จะทำงานในส่วนต่างๆ ได้วางแผนทั้งบุคลากร ระบบต่างๆ พร้อม สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือ กวดขันให้เป็นไปตามระบบ บางครั้งเหมือนกับเป็นโรงเรียนบ้าง ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามผล ตรวจประเมิน เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

 

ฟอร์มูลา : ทิศทางของ เทคโนเซล ฯ ในอนาคต ?

จันทร์นภา : คนส่วนใหญ่ไม่จดจำ เทคโนเซล ฯ แต่จะรู้จัก ลามินา โดย 3 ปีที่ผ่านมา วางวิสัยทัศน์เป็นผู้เชี่ยวชาญฟีล์มกรองแสง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นผู้นำอันดับ 1 ทั้งฟีล์มรถยนต์และฟีล์มอาคาร เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพ โดยจัดจำหน่ายสินค้าบแรนด์อื่นเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ธูเล------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/49hb4
เพิ่มเพื่อน