พิเศษ

โตโยตา เปิดค่ายเยาวชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7″ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม

“ค่ายเยาวชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นกิจกรรมที่ บริษัท โตโยต้า ฯ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้นเหตุ และผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน จากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกด และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย

 

ปีนี้ จัดขึ้นที่ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนแกนนำ 20 เมืองทั่วประเทศ รวมถึงบุตรหลานพนักงาน บริษัท โตโยต้า ฯ รวมกว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการใช้พลังงาน การลดขยะ วัฏจักรคาร์บอน การอบรมแนวทางการทำแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้รณรงค์ในชุมชน

 

เยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจากค่ายนี้ จะไปผนึกกำลังกับเทศบาล ครูและอาจารย์ที่ได้เข้ารับการอบรมแกนนำโครงการ เพื่อให้คณะทำงานนำองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมดไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนของตน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเป็นรูปธรรม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2554
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/53eQe

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน